Del+

Om Min Side

På Min Side har du adgang til oplysninger, som det offentlige har om dig

Hvad er Min Side?

+

Min Side er din helt personlige side og indgang til det offentlige på borger.dk. Her kan du se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig. Når du logger på med NemID, får du adgang til dine personlige oplysninger fra bl.a. SKAT og CPR-registeret – og samtidig kan du benytte en række selvbetjeningsløsninger.

Hvordan logger jeg på Min Side?

+

Du logger på Min Side med NemID. Det sikrer, at du er den eneste, som kan se dine oplysninger. Hvis du ikke har en NemID endnu, kan du sidst i artiklen læse om, hvordan du bestiller én.

Husk at logge rigtigt af Min Side

+

Når du er logget på Min Side, skal du huske at logge af efter dit besøg - især hvis du bruger borger.dk fra en offentlig computer på et bibliotek eller lign. Ellers risikerer du, at brugeren af computeren efter dig kan se dine personlige oplysninger.

For at logge korrekt ud fra borger.dk skal du klikke på knappen 'Log af' øverst på skærmen og lukke de browservinduer, du har åbne, ved at klikke på krydset øverst i højre hjørne på alle åbne browservinduer. Det er ikke nok at klikke på krydset på fanebladet i din browser. Hvis du kun lukker et faneblad, vil du stadig være logget ind, og der vil stadig være adgang til dine personlige oplysninger.

Det samme princip gør sig gældende på andre sites, hvor man bruger log-in, som fx hotmail. Husk derfor altid at logge korrekt ud fra borger.dk såvel som fra andre websites.

Hvad kan jeg se på Min Side?

+

Når du logger på Min Side, vil du kunne finde information fra forskellige offentlige systemer og registre:

  • Personoplysninger fra CPR-registret – oplysninger som navn og CPR-nummer om dig selv og evt. børn
  • Bolig – oplysninger fra BBR-registret
  • Økonomi, skat og pension: indkomstoplysninger fra SKAT og SU fra Statens Administration

Nogle oplysninger på Min Side er også kommunespecifikke. Det betyder, at kun nogle kommuner tilbyder disse oplysninger. Eksempelvis tilbyder Københavns Kommune lånerstatus fra biblioteket, ligesom nogle kommuner tilbyder digital pladsanvisning på Min Side.

Hvad du kan se, afhænger dog også af, hvem du er. I nogle af de sammenhænge, hvor Min Side ikke kan finde oplysninger om dig, vil du kunne opleve at se tomme felter.

Hvor får Min Side denne information fra?

+

Når du logger på, henter Min Side oplysningerne fra forskellige registre, som alle tilhører offentlige myndigheder. For at borger.dk kan præsentere oplysninger fra forskellige myndigheder for dig på Min Side kræver det som minimum opslag i CPR- og BBR-registrene. Oplysningerne hentes udelukkende med det formål at vise dem for dig. Det er kun dig, der kan se oplysningerne på Min Side.

Det faktum, at Min Side henter dine oplysninger fra andre hjemmesider, betyder også, at hastigheden på Min Side afhænger af de andre hjemmesider. Derfor kan det nogle gang tage lidt tid at få hentet alle oplysningerne ned. I nogle tilfælde vil Min Side dirigere dig videre til en anden offentlig hjemmeside, hvor du kan se oplysningerne. Her behøver du ikke logge ind igen – når du er logget på én gang med NemID, er du automatisk logget på de andre, offentlige sider også.

Samtykkeerklæring: Hvorfor skal jeg give samtykke, når jeg logger ind?

+

Dine personlige oplysninger på Min Side skal behandles sikkert og fortroligt og efter Persondatalovens forskrifter. På grund af sikkerhedsmæssige hensyn skal du derfor give samtykke til, at borger.dk henter og viser dine personlige oplysninger for dig.

Hvad nu, hvis jeg ikke giver samtykke. Kan jeg så se noget på Min Side overhovedet?

+

Du giver samtykke til, at vi bruger dine oplysninger til at tilpasse borger.dk til dig. Hvis du ikke ønsker at give samtykke til det, så kan vi kun vise visse oplysninger om dig.

Hvor lang tid kan jeg se oplysninger for mit barn?

+

Du kan se oplysningerne om dine børn, indtil barnet fylder 18. Så forsvinder barnets oplysninger fra din side.

Hvorfor bliver der kun vist mit barns CPR-nummer i menuen?

+

I menuen på Min Side bliver der vist navnet på dine børn, hvis det i CPR-registeret fremgår, at du har forældremyndigheden over dem. Hvis det ikke er registreret, eller du ikke har forældremyndigheden, vises der af sikkerhedshensyn kun barnets CPR-nummer, som enhver forælder har ret til at se uanset forældremyndighed.

Det offentlige begyndte først i foråret 2004 at registrere spørgsmålet om forældremyndighed i CPR-registeret. Hvis du har børn, der er født før maj 2004, vil det således typisk ikke fremgå af CPR-registeret, om du har forældremyndigheden. Der kan derfor være forskellige visninger af dine børn på Min Side, alt efter om de er født før eller efter maj 2004.

Der er fejl i mit navn på borger.dk - hvad er der galt?

+

Når borger.dk viser dit navn på portalen, kommer oplysningerne dels fra det navn, der står i dit NemID og dels fra det navn, du står anført i CPR-registret med.

Hvis navnet ikke er korrekt et af de to steder, kan det blive vist forkert på borger.dk.

Jeg er flyttet til en ny kommune, hvorfor får jeg ikke vist de samme oplysninger?

+

Hvis du er flyttet kommune, kan du måske ikke længere se de samme oplysninger, som du kunne, da du boede i din gamle kommune. Det hænger sammen med, at ikke alle kommuner viser det samme på borger.dk's Min Side.

Hvis du fx i din gamle kommune havde Barnets bog / Barnets Journal på Min Side, og du ikke længere har det, så skal du kontakte din sundhedsplejerske i den kommune, du er flyttet fra. Sundhedsplejersken har pligt til at udskrive journalen.

Hvad er borger.dk’s lovhjemmel til at indhente oplysninger om mig og min familie?

+

Borger.dk, som juridisk er forankret under Digitaliseringsstyrelsen, har (jf. Persondatalovens § 6) fået tildelt en myndighedsopgave i forhold til at etablere og drive borger.dk, herunder Min Side.

IT- og Telestyrelsen (nu Digitaliseringsstyrelsen) har i sommeren 2008 anmeldt borger.dk til Datatilsynet, og Datatilsynet har udtrykt enighed i, at borger.dk har en myndighedsopgave i at drive borger.dk, herunder Min Side. Datatilsynet ser Min Side som borgerens mulighed for at få indsigt i egne data (jf. Persondatalovens § 31).

At du via Min Side kan få indblik i enkelte personoplysninger om din evt. ægtefælle eller partner og evt. børn skyldes, at du også har ret til registerindsigt i CPR-registeret (jf. CPR-loven og Persondataloven). CPR-kontoret under Social- og Indenrigsministeriet tolker denne ret til registerindsigt som, at du har ret til at se bl.a. CPR-numre for evt. ægtefælle/partner og/eller evt. børn, uanset om du har forældremyndigheden over sidstnævnte eller ikke.

Du kan i øvrigt se andre og mange flere CPR-oplysninger via CPR-kontorets hjemmeside, som du også kan logge på med NemID.

Fuldmagt på Min Side - hvad kan jeg give fuldmagt til og til hvem?

+

Du kan give fuldmagt til en person, en medarbejder eller en virksomhed – du skal blot følge flowet i løsningen. Du kan selv bestemme, hvor længe fuldmagten skal gælde, men den vil altid have en slutdato.

Du giver en fuldmagt ved at gå ind på ”Fuldmagt” på Min Side, eller ved at gå ind på de løsninger, der har brugt fuldmagtsløsningen. På den måde kan du lade en anden gøre det, der skal gøres, på dine vegne.

En fuldmagt er en mulighed for, at du kan få andre til at lave dine opgaver på nettet, fx at melde udrejse, vælge læge eller hvis du ønsker adressebeskyttelse.

I første omgang er der ikke så mange muligheder, men der vil komme flere løsninger til løbende.

Papirfuldmagt

Hvis pårørende ønsker at hjælpe fx et ældre familiemedlem digitalt på et område, hvor der ikke findes en digital fuldmagt, kan man som hidtil anvende papirfuldmagt.

Hvordan får jeg NemID?

+

Du kan bestille NemID fra linket herunder:

Kan jeg bruge borger.dk med ungdomscertifikat (mellem 15-18 år)?

+

Med et ungdomscertifikat kan du godt logge på borger.dk. Du vil få adgang til de selvbetjeningsløsninger, som du har behov for (og hvis løsningerne er forberedt på det, vil de også virke). Du kan godt se Min Side og læse din digitale post, men resten af Min Side vil ikke blive vist.