Del+

Om Min Side

På borger.dk får du et samlet overblik og indgang til hele det offentlige via én side. Du har også adgang til personlige oplysninger fra det offentlige på Min Side

Hvad er Min Side?

+

Min Side er din helt personlige side og indgang til det offentlige på borger.dk. Her kan du se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig. Når du logger på med NemID, får du adgang til dine personlige oplysninger fra bl.a. SKAT og CPR-registeret – og samtidig kan du benytte en række selvbetjeningsløsninger.

Hvordan logger jeg på Min Side?

+

Du logger på Min Side med NemID. Det sikrer, at du er den eneste, som kan se dine oplysninger. Hvis du ikke har en NemID endnu, kan du sidst i artiklen læse om, hvordan du bestiller én.

Husk at logge rigtigt af Min Side

+

Når du er logget på Min Side, skal du huske at logge af efter dit besøg - især hvis du bruger borger.dk fra en offentlig computer på et bibliotek eller lign. Ellers risikerer du, at brugeren af computeren efter dig kan se dine personlige oplysninger.

For at logge korrekt ud fra borger.dk skal du klikke på knappen 'Log af' øverst på skærmen og lukke de browservinduer, du har åbne, ved at klikke på krydset øverst i højre hjørne på alle åbne browservinduer. Det er ikke nok at klikke på krydset på fanebladet i din browser. Hvis du kun lukker et faneblad, vil du stadig være logget ind, og der vil stadig være adgang til dine personlige oplysninger.

Det samme princip gør sig gældende på andre sites, hvor man bruger log-in, som fx hotmail. Husk derfor altid at logge korrekt ud fra borger.dk såvel som fra andre websites.

Hvad kan jeg se på Min Side?

+

Når du logger på Min Side, vil du kunne finde information fra forskellige offentlige systemer og registre:

  • Personoplysninger fra CPR-registret – oplysninger som navn og CPR-nummer om dig selv og evt. børn
  • Bolig – oplysninger fra BBR-registret
  • Økonomi, skat og pension: indkomstoplysninger fra SKAT og SU fra Statens Administration
  • Forældreintra: oplysninger fra forældreintra på skoler og daginstitutioner

Nogle oplysninger på Min Side er også kommunespecifikke. Det betyder, at kun nogle kommuner tilbyder disse oplysninger. Eksempelvis tilbyder Københavns Kommune lånerstatus fra biblioteket.

Hvad du kan se, afhænger dog også af, hvem du er. Eksempelvis findes der kun information i ’Forældreintra’, hvis du har børn. Så kan du se information fra Forældreintra på deres skoler. Hvis du har børn, som ikke går i skole, vil ’Forældreintra’ bare være et tomt felt. I nogle af de sammenhænge, hvor Min Side ikke kan finde oplysninger om dig, vil du med andre ord kunne opleve at se tomme felter.

Hvor får Min Side denne information fra?

+

Når du logger på, henter Min Side oplysningerne fra forskellige registre, som alle tilhører offentlige myndigheder. For at borger.dk kan præsentere oplysninger fra forskellige myndigheder for dig på Min Side kræver det som minimum opslag i CPR- og BBR-registrene. Oplysningerne hentes udelukkende med det formål at vise dem for dig. Det er kun dig, der kan se oplysningerne på Min Side.

Det faktum, at Min Side henter dine oplysninger fra andre hjemmesider, betyder også, at hastigheden på Min Side afhænger af de andre hjemmesider. Derfor kan det nogle gang tage lidt tid at få hentet alle oplysningerne ned. I nogle tilfælde vil Min Side dirigere dig videre til en anden offentlig hjemmeside, hvor du kan se oplysningerne. Her behøver du ikke logge ind igen – når du er logget på én gang med NemID, er du automatisk logget på de andre, offentlige sider også.

Samtykkeerklæring: Hvorfor skal jeg give samtykke, når jeg logger ind?

+

Dine personlige oplysninger på Min Side skal behandles sikkert og fortroligt og efter Persondatalovens forskrifter. På grund af sikkerhedsmæssige hensyn skal du derfor give samtykke til, at borger.dk henter og viser dine personlige oplysninger for dig.

Hvad nu, hvis jeg ikke giver samtykke. Kan jeg så se noget på Min Side overhovedet?

+

Hvis du ikke ønsker at give samtykke til, at borger.dk henter dine oplysninger fra en række offentlige registre, kan du afvise samtykket. Dermed henter borger.dk ikke nogen oplysninger fra offentlige registre. Det betyder, at du ikke vil kunne se nogen personlige oplysninger om dig selv på Min Side.

Hvor lang tid kan jeg se oplysninger for mit barn?

+

Du kan se oplysningerne om dine børn, indtil barnet fylder 18. Så forsvinder barnets oplysninger fra din side.

Hvorfor bliver der kun vist mit barns CPR-nummer i menuen?

+

I menuen på Min Side bliver der vist navnet på dine børn, hvis det i CPR-registeret fremgår, at du har forældremyndigheden over dem. Hvis det ikke er registreret, eller du ikke har forældremyndigheden, vises der af sikkerhedshensyn kun barnets CPR-nummer, som enhver forælder har ret til at se uanset forældremyndighed.

Det offentlige begyndte først i foråret 2004 at registrere spørgsmålet om forældremyndighed i CPR-registeret. Hvis du har børn, der er født før maj 2004, vil det således typisk ikke fremgå af CPR-registeret, om du har forældremyndigheden. Der kan derfor være forskellige visninger af dine børn på Min Side, alt efter om de er født før eller efter maj 2004.

Der er fejl i mit navn på borger.dk - hvad er der galt?

+

Når borger.dk viser dit navn på portalen, kommer oplysningerne dels fra det navn, der står i dit NemID og dels fra det navn, du står anført i CPR-registret med.

Hvis navnet ikke er korrekt et af de to steder, kan det blive vist forkert på borger.dk.

Jeg er separeret - hvorfor står der, jeg er gift?

+

Hvis du er separeret fra din ægtefælle / partner, kan det være, du undrer dig over, at der ud for din civilstand på Min Side står, at du er gift. Det hænger sammen med, at der i CPR-registeret er anført, om du er gift, eller om du er fraskilt. Ikke at du er separeret.

Så selvom du er separeret, står der på din Min Side, at du er gift, indtil du er blevet skilt.

Vi trækker de oplysninger direkte fra CPR-registeret og gør dem synlige for dig på Min Side.

Hvorfor får jeg som udlandsdansker kun vist digital post på Min Side?

+

Danskere, der bor i udlandet, har beklageligvis ikke adgang til lige så meget indhold på Min Side, som danskere bosiddende i Danmark har. Dette skyldes delvist en fejl på Min Side. Vi arbejder p.t. på at identificere og løse problemet men har endnu ikke et tidsperspektiv for, hvornår den vil være løst.

Konkret vil danskere i udlandet opleve, at de kun kan se digital post på borger.dk på Min Side. Vi beklager fejlen.

Hvad er borger.dk’s lovhjemmel til at indhente oplysninger om mig og min familie?

+

Borger.dk, som juridisk er forankret under Digitaliseringsstyrelsen, har (jf. Persondatalovens § 6) fået tildelt en myndighedsopgave i forhold til at etablere og drive borger.dk, herunder Min Side.

IT- og Telestyrelsen (nu Digitaliseringsstyrelsen) har i sommeren 2008 anmeldt borger.dk til Datatilsynet, og Datatilsynet har udtrykt enighed i, at borger.dk har en myndighedsopgave i at drive borger.dk, herunder Min Side. Datatilsynet ser Min Side som borgerens mulighed for at få indsigt i egne data (jf. Persondatalovens § 31).

At du via Min Side kan få indblik i enkelte personoplysninger om din evt. ægtefælle eller partner og evt. børn skyldes, at du også har ret til registerindsigt i CPR-registeret (jf. CPR-loven og Persondataloven). CPR-kontoret under Økonomi- og Indenrigsministeriet tolker denne ret til registerindsigt som, at du har ret til at se bl.a. CPR-numre for evt. ægtefælle/partner og/eller evt. børn, uanset om du har forældremyndigheden over sidstnævnte eller ikke.

Du kan i øvrigt se andre og mange flere CPR-oplysninger via CPR-kontorets hjemmeside, som du også kan logge på med NemID.

Fuldmagt på Min Side - hvad kan jeg give fuldmagt til og til hvem?

+

Du kan give fuldmagt til en person, en medarbejder eller en virksomhed – du skal blot følge flowet i løsningen. Du kan selv bestemme, hvor længe fuldmagten skal gælde, men den vil altid have en slutdato.

Du giver en fuldmagt ved at gå ind på ”Fuldmagt” på Min Side, eller ved at gå ind på de løsninger, der har brugt fuldmagtsløsningen. På den måde kan du lade en anden gøre det, der skal gøres, på dine vegne.

En fuldmagt er en mulighed for, at du kan få andre til at lave dine opgaver på nettet, fx at melde udrejse, vælge læge eller hvis du ønsker adressebeskyttelse.

I første omgang er der ikke så mange muligheder, men der vil komme flere løsninger til løbende.

Papirfuldmagt

Hvis pårørende ønsker at hjælpe fx et ældre familiemedlem digitalt på et område, hvor der ikke findes en digital fuldmagt, kan man som hidtil anvende papirfuldmagt.

Hvordan får jeg NemID?

+
Bestil NemID:

Du kan bestille NemID fra linket herunder:

Kan jeg bruge borger.dk med ungdomscertifikat (mellem 15-18 år)?

+

Med et ungdomscertifikat kan du godt logge på borger.dk. Du vil få adgang til de selvbetjeningsløsninger, som du har behov for (og hvis løsningerne er forberedt på det, vil de også virke). Du kan godt se Min Side og læse din digitale post, men resten af Min Side vil ikke blive vist.