Illustration af adgang i den ubemandede åbningstid

Vilkår for brug af genbrugsstationen i de ubemandede tider

For at benytte Hønsinge Genbrugsstation uden for de bemandede åbningstider skal du acceptere følgende vilkår.

Når du benytter genbrugsstationen i Hønsinge i den ubemandede åbningstid skal du som udgangspunkt overholde de samme regler og krav om sortering, som i den bemandede åbningstid.

Du må ikke aflevere asbest, farligt affald, elektronik og trailere i den ubemandede åbningstid.

I den ubemandede åbningstid kan du ikke få hjælp af vores genbrugsvejledere. Derfor påhviler det den enkelte borger og virksomhed at sortere sit affald og holde pladsen pæn og ryddelig. Du skal derfor acceptere nedenstående vilkår, hvis du vil bruge pladsen i den ubemandede åbningstid.

Vilkår for tilmelding

Når du tilmelder dig adgangen i den ubemandede åbningstid, accepterer du følgende vilkår:

 1. at pladsen er åbent uden personale om morgenen på hverdage 7-9 samt alle dage 16-22
 2. at pladsen er videoovervåget
 3. at adgang til pladsen foregår med nummerpladegenkendelse
 4. at biler med gule plader eller papegøjeplader altid opkræves som erhverv i den ubemandede åbningstid. Vi kan ikke fritage biler for betaling, når der ikke er personale på pladsen
 5. at du har bolig eller fritidsbolig i Odsherred Kommune eller er erhverv
 6. at du ikke kan aflevere trailere, asbest og farligt affald herunder kemikalier, maling, batterier, elpærer og trykflasker i den ubemandede åbningstid. Det skyldes krav om uddannet personale på pladsen, for at kunne modtage dette
 7. at du selv skal sortere dit affald, og aflevere affaldet i de korrekte containere (brug sorteringsvejledningerne her eller app'en Perfect Waste
 8. at al affald skal placeres i containerne. Du må ikke stille affald ved siden af containerne. Skal du af med tunge ting, skal du sørge for at have nok hjælpende hænder med til at kunne håndtere affaldet
 9. at hvis der lander affald ved siden af containerne, skal du samle det op eller bruge en kost
 10. at du er ansvarlig for ikke at lukke andre ind på pladsen
 11. at pladsens regler til enhver tid følges
 12. at al færdsel sker på eget ansvar – pas godt på dig selv og andre
 13. at det ikke er tilladt at klunse, dvs. fjerne affald, genstande, materialer, materiel eller lignende fra genbrugspladsen. Overtrædelse betragtes som tyveri som kan anmeldes til politiet og give karantæne eller udelukkelse for brug af pladsen. Eneste undtagelse er fra de lysegrønne områder/containere mærket med GI' & TA'
 14. at hærværk og beskadigelse af pladsens bygninger og materiel er forbudt og kan politianmeldes samt give karantæne eller udelukkelse for brug af pladsen.

​Odsherred Kommune forbeholder sig retten til at kontakte pladsens brugere med sanktioner og evt. inddragelses af brugsret, såfremt pladsens leveregler og vilkår for brug ikke bliver overholdt.

Overtrædelse af de gældende vilkår kan føre til udelukkelse for brug af pladsen i den ubemandede åbningstid og i alvorlige tilfælde politianmeldelse.

Kontakt