Midlertidig Overnatning

Du skal søge om tilladelse til midlertidig anvendelse af lokaler, som ikke er godkendt til overnatning hos Odsherred Kommune.

Lokaler der ikke er indrettet og godkendt til overnatning, kan i kortere tidsrum anvendes til overnatning, hvis du overholder bestemte regler:

  • Du skal anmelde overnatningen til Odsherred Kommune, hvis I overnatter mere end 10 personer.
  • Du skal søge om tilladelse senest 2 uger inden overnatningen
  • Du skal oplyse, hvor mange personer der overnatter, dato og længde for overnatningen
  • Du skal vedlægge en belægningsplan for de rum, hvor der overnatter mere end 50 personer
  • Du skal oplyse kontaktperson under overnatningen
  • Du skal oplyse om, hvor vidt der er fast vågenvagt ved den midlertidige overnatning.

Reglerne for midlertidige overnatninger findes i Bygningsreglementet

Vejledning om anmeldelse af midlertidig overnatning til Kommunen findes også på Bygningsreglementets hjemmeside.

Har du spørgsmål, så kontakt Byggesagsteamet på byggesag@odsherred.dk

Telefon

Byggesags tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 8.00-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Fremmøde

Nyvej 22
4573 Højby
Book et møde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail