Midlertidigt indendørsarrangement

Du skal søge om tilladelse til at afholde et midlertidigt indendørsarrangement i et lokale der ikke er indrettet til flere end 150 personer. Ansøgningen skal sendes til os senest 2 uger inden arrangementet afholdes.

Læs guide til midlertidig overnatning og indendørs arrangementer

Guide til midlertidig overnatning og indendørs arrangementer

Hvis du skal holde et arrangement, som fx en koncert, event eller andet, i en bygning/lokale der ikke er godkendt til formålet i Odsherred Kommune, skal du iht. BR18 § 6i ansøge om midlertidig tilladelse.

Pladsfordelingsplan

Der skal udarbejdes en pladsfordelingsplan for forsamlingslokaler, hvis det forventes, at der vil være mere end 150 personer i lokalet samtidig (BR18 § 6 h, stk. 1, bilag 11c). Pladsfordelingsplanen skal udarbejdes iht. BR18, bilag 11c og fremsendes til os ifm. ansøgningen om midlertidig byggetilladelse.

En pladsfordelingsplan er en plan, der viser inventaropstillingen i et lokale, hvor der er mere end 150 personer. Planen skal sikre, at borde og stole mv. ikke opstilles så de forhindrer, at de personer som opholder sig i lokalet, har mulighed for at komme hurtigt ud i tilfælde af brand.

Eksempler på pladsfordelingsplaner kan findes i BR18 ’Bilag 11c: Vejledning om plads-fordelingsplaner ved midlertidige opstillinger’. Pladsfordelingsplaner, der er udarbejdet efter bilaget, anses for at opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet.

Orientering

Forsamlingslokaler indrettet til flere end 150 personer, men som ved den aktuelle benyttelse, anvendes af højst 150 personer, kan anvendes uden pladsfordelingsplan, når der i lokalerne opsættes tydelig skiltning med den største tilladte personbelastning. Fx ”I dette lokale højst 150 personer”.

Bookingportalen

Når du indsender din ansøgning om at holde et midlertidigt indendørsarrangement, booker du ikke automatisk lokaler. Det skal du huske at gøre på Bookingportalen.

Kontakt

Telefon

Byggesags tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 8.00-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Fremmøde

Nyvej 22
4573 Højby
Book et møde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail