Elever i klasselokale

Folkeskoler

Hvornår skal mit barn starte i skole? Kan vi vælge en anden skole? Hvad sker der, når vi flytter eller bliver skilt. Betaler kommunen for buskort? Få svarene om dit barns skolegang.

Skoleindskrivning og frit skolevalg

Hvis du har et barn der er 6 eller 7 år, og endnu ikke går i skole, modtager du løbet af uge 41-2023 et brev i din digitale postkasse fra din distriktsskolen. 

Hvis du i slutningen af uge 41 ikke har modtaget brev om skoleindskrivningen i din digitale postkasse, skal du kontakte dit barns distriktsskole:

  • Sofie Ishøy, 59 66 58 22 - Odden, Nykøbing og Egebjerg Skole
  • Kirsten Mitko Ammekilde Nielsen 59 66 58 03 - Asnæs, Fårevejle og Hørve Skole
  • Kristina Friis-Hansen, 59 66 69 54 - Vig Skole
  • Susanne Kjeldgaard, 59 66 56 78 - Højby Skole

Digital indskrivning

Indskrivningen foregår digitalt fra oktober måned til midt i december året før skolestart - i 2023 er det fra den 10. oktober 2023 til den 15. december 2023. Husk, at du skal have dit MitID klar, for at logge dig på indskrivningssystemet.

Skal dit barn indskrives på et andet klassetrin end 0. kl. skal du kontakte distriktsskolen.

Det er kun forældre med forældremyndighed, der kan foretage indskrivningen.

Hvis du vælger en privatskole eller en friskole, skal du også udfylde den digitale indskrivning, fordi kommunen skal føre tilsyn med, at undervisningspligten opfyldes.

Skoleparat?

Som forældre kan det være svært at vurdere, om jeres barn er skoleparat, men her kan I altid få råd og vejledning i barnets dagtilbud.

Ønsker du at søge om skoleudsættelse, skal du kontakte din distriktsskole. 

Selvom du søger om skoleudsættelse, skal du stadig logge på indskrivningssystemet og oplyse, at du søger om skoleudsættelse.

Start i børnehaveklasse

Dit barn kan tidligst starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Skal dit barn starte i 1. klasse, skal skolestarten ske senest i det kalenderår, hvor dit barn fylder syv år.

På indskrivningssiden kan du skrive dit barn op til børnehaveklasse eller 1. klasse. Du skal ikke sende andre dokumenter end blanketten til kommunen.

Skolevalg og skoledistrikter

De fleste forældre ønsker, at deres barn går i skole tæt på hjemmet.

Børnene indskrives derfor som udgangspunkt i den skole, der ligger tættest på deres bopæl, men det er muligt at ønske en anden skole.

Husk, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du selv betale og sørge for transport.

Ønsker du, at dit barn skal gå en anden skole, skal du søge som om, I bor udenfor skoledistriktet ved at udfylde blanketten Ansøgning om optagelse på anden skole end distriktsskolen.

Hvis du ønsker dit barn i SFO, er det SFO'en på den afdeling, du har valgt. Du kan selv tilmelde dit barn til SFO på digital pladsanvisning.

Frit skolevalg

Du har også mulighed for at benytte det frie skolevalg, der følger disse retningslinjer:

  • Der må maksimalt optages elever fra et andet skoledistrikt til og med 28 elever i en klasse. Fra skoleåret 2023-2024 sænkes klasseloftet til 26 elever for 0.-2. klassetrin.
  • Skoleskift bør ske ved et skoleårs begyndelse og efter samtale med både afgivende og modtagende skoles ledelse.
  • Ansøgning om optagelse i børnehaveklasse i en anden skole end distriktsskolen skal indgives senest 1. marts.
  • Det bliver lagt vægt på, om der er søskende på skolen og om skolen ligger nærmest på hjemmet.

En anden skole end distriktsskolen har ikke har pligt til at optage dit barn, men du kan kontakte den skole du ønsker og få oplyst, om der er plads, og derefter udfylde blanketten. 

Oplysninger om skolerne

Dette indhold kommer fra borger.dk

Skolestart

Flytning og skoleskift

Fortsat skolegang ved fraflytning

Hvis du skal flytte og ønsker, dit barn skal fortsætte skolegangen på sin gamle skole, skal I kontakte skolen og høre, om der er plads. Derefter udfylder I blanketten Ansøgning om fortsat skolegang ved fraflytning som skal sendes til Center for Børn, Unge og Familier via e-Boks.

Husk, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du selv betale og sørge for transport.

Er du blevet skilt og skal flytte uden for dit barns skoledistrikt, følger skoledistriktet dit barns bopælsadresse, selv om I har fælles forældremyndighed. Det er en god idé at henvende sig til skolen i forbindelse med flytning.

Børn reagerer meget forskelligt på skilsmissen, og der kan nemt opstå situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, at skolen ved, hvad barnet er opfyldt af.

Flytter barnet til en adresse uden for sit skoledistrikt, kan barnet som hovedregel fortsætte skoleåret ud.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med dit barns skolestart, skal du først henvende dig til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til Odsherred Kommune.

Kommunens afgørelse kan ikke ankes til anden myndighed.

Skolekørsel

Elever i 0.-3. klasse, der har mere end 2,5 km til skole og elever i 4 - 9. klasse, der har mere end 5,5 km til skole kan få udleveret et gratis skolekort.

Hvis du har valgt en anden skole end distriktsskolen, skal du selv betale og sørge for transport. 

Skolerne kan fortælle, om dit barn kan få gratis skolekort. Skolerne kan også hjælpe dig, hvis du har andre spørgsmål, der handler om skolekørsel.

De enkelte skoler kan oplyse dig om, hvorvidt dit barn er berettiget til gratis befordring.

Der kan i visse tilfælde bevilges gratis transport uanset skolevejens længde. Det kan være i forbindelse med farlig skolevej.