SSP

SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem kommunens skolevæsen, kommunens sociale forvaltning og politiet. SSP er en forkortelse og står for Skole, Socialforvaltning og Politi.

I dette samarbejde samles indsatsen om at afdække årsagerne til at børn og unge mistrives og begår kriminalitet med fokus på at forebygge og bearbejde årsagerne.

I Odsherred Kommune er vi et SSP-team, der består af 3 medarbejdere. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en snak. Det gælder både, hvis du er ung og har et problem, du har behov for hjælp til, hvis du er forælder og er bekymret for dit barn eller nogle unge mennesker, samt alle andre, der kan have brug for at tale med en SSP-medarbejder.

SSP-teamet

Hvis du skal have kontakt til en SSP konsulent:

Husk altid at SSP hverken er vagtværn, myndighed - sagsbehandler eller politi. Det er vigtigt at du kontakter politiet, hvis du bliver vidende om kriminalitet.

Du kan sende mails til flere SSP- konsulenter, men hvis du ringer / sms’er, så sørg for at henvende dig til den SSP-konsulent der er primær på den skole, der er tilknyttet skolen/ distriktet.

Under ferier i SSP teamet vi autosvaret på mailen henvise til den kollega, der er på arbejde og som vil håndtere henvendelsen.   

SSP kontakter altid retur ved først kommende hverdag.

 

Jean - Jacques Royal

SSP team-koordinator
jejro@odsherred.dk
22 17 76 19
Er primær SSP konsulent på følgende skoler: Nykøbing Skole, Vig skole.

Minnie Warner

SSP-konsulent
mihva@odsherred.dk
20 66 49 19
Er primær SSP konsulent på følgende skoler: Asnæs Skole, Fårevejle Skole, Hørve Skole heldagsklasse, Special klasse Vig, Herrestrup Skole og Videnscenter.

Trille Pedersen

SSP-konsulent
retpe@odsherred.dk
23 72 86 53
Er primær SSP konsulent på følgende skoler: Højby Skole, Egebjerg Skole, Odden skole, Rørvig Friskole, Nr. Asmindrup Friskole, Hørve Skole, Fårevejle Friskole

Leder af SSP

Louise Hannibal Nordlund
Lnoha@odsherred.dk
30 12 79 26
 

Til unge

Be­kym­ret for at en ven er på vej ud i misbrug?

Er du selv eller en du kender i et begyndende misbrug og har du behov for en kontakt til en lokal rusmiddel-konsulent, kan du læse mere på hjemmesiden under:
Rusmiddelteamet


På disse link kan du læse meget mere om rusmidler:
netstof.dk
socialstyrelsen.dk/unge/rusmidler

 

Mangler du en at tale med ...?

Det kan også være du selv går og har det skidt eller har behov for en voksen, der kan lytte til dig, sparre med dig og evt. hjælpe dig videre i systemet.
Er det tilfældet, skal du endelig tage kontakt til en af os med det samme. 

Hvis du har en bekymring for en du kender, en ven, veninde, et familiemedlem eller andre, er du også altid velkommen til at kontakte os. Det kan være, du er bekymret om din ven har en spiseforstyrrelse, er på vej ud i noget kriminalitet eller noget tredje. Uanset hvad din bekymring går på, er du meget velkommen til at ringe til os og tage en (uforpligtende) snak med os.

Til forældre

Mange problemer omkring unges kriminalitet og begyndende misbrug kan afhjælpes, hvis familien søger hjælp, råd og vejledning så tidligt som muligt.

Erfaringer viser, at forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i høj grad handler om en tidlig indsats, hvor forældrene inddrages og ansvarliggøres.

I Odsherred Kommune følger SSP op på forseelser, hvor unge har været indblandet i bekymrende forhold. SSP kan komme på et hjemmebesøg, hvor vi drøfter de problemstillinger, den unge er en del af og da vi arbejder helhedsorienteret i Odsherred kommune, kan SSP tilbyde støtte og vejledning til forældrene og den unge.

Ved gentagne tilfælde af bekymrende adfærd af kriminel karakter kan SSP inddrage politiet med henblik på at afholde bekymringssamtaler med den enkelte ung.

Er du bekymret for om dit barn er involveret i kriminalitet, eller om der er overdrevet forbrug af alkohol eller stoffer i dit barns liv – så tag endelig kontakt til SSP og få en snak, råd og vejledning.

Til borgere

Har du som borger kendskab til eller er bekymret for unges adfærd fx kriminalitet eller misbrug, er det dit ansvar at give det videre til rette myndighed.

Det er lovbestemt, at du har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling fra forældre. Det gælder også, hvis du oplever, at barnet lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

At videregive sin viden er en vigtig del af både en eventuel politimæssig indsats, såvel som en social indsats. SSP Odsherred har fokus på at hjælpe unge ud af kriminalitet eller misbrug, inden problemerne bliver for voldsomme. Vi har derfor brug for din hjælp, dit kendskab og din bekymring for vores unge. Tøv derfor ikke med at kontakte SSP med din bekymring. 

Er der tale om kendskab til kriminalitet, skal du rette direkte henvendelse til politiet på 114.