Tårne af sten på stranden

Den kommunale ungeindsats - Ungeenheden

Ungeenheden i Odsherred Kommune består af uddannelsesvejledere og ungeguider, der kan vejlede og støtte dig mellem 13 og 25 år i valg af ungdomsuddannelse eller til et job

Velkommen til Ungeenheden

I Ungeenheden i Odsherred Kommune samarbejder vi med alle unge mellem 13 og 25 år. Formålet med samarbejdet er at understøtte dig, så du opnår dine egne mål om at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I Ungeenheden er vi tværfagligt og tværsektorielt sammensat af uddannelsesvejledere, ungeguider og SSP.

Uddannelsesvejlederteamet vejleder alle grundskoleelever fra 7. klasse til og med 10. klasse. Hvis du har brug for en uddannelsesvejleder efter 9. eller 10. klasse, skal du kontakte kommunens ungevejleder. Hvis du har brug for specialvejledning, skal du kontakte en af kommunens specialvejledere 

Har du spørgsmål til den Kommunale Ungeindsats, kan du altid kontakte os.

I Ungeguiderne hjælper vi dig med individuel støtte, vejledning, samtaler og koordinering med andre fagprofessionelle med specialviden. Vi følger dig i overgangen mellem skole og uddannelse, mellem uddannelser eller mellem uddannelser og job, for at sikre at du oplever kontinuitet og sammenhænge i indsatserne.     

Hjælp fra Ungeenheden

Ungeenheden kan hjælpe DIG:

  • Hvis du ikke er begyndt på en ungdomsuddannelse
  • Hvis du har afbrudt eller er ved at afbryde en ungdomsuddannelse
  • Med at gøre dig uddannelses- og erhvervsparat
  • Med at orientere dig om din ret og din pligt til uddannelse og erhverv
  • Med hjælp til udarbejde din egen plan, hvor målet er ungdomsuddannelse
  • Med at formidle kontakt til relevante specialområder

Kontakt Ungeenheden

Om ungeguiderne

Læs mere om den kommunale ungeindsats (KUI)

Folder om KUI

Min guide har hjulpet mig med at snakke med mine lærere, så nu har jeg lavet det sådan, at jeg igen har lyst til at komme i skole. Og jeg har fået lagt en plan, som jeg selv har bestemt, for hvad jeg skal efter 9. klasse.

- Anonym 9. kl.

Koordinering af ungeindsatsen

I forlængelse af Lov om kommunal ungeindsats § 2 l., skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Derudover er den kommunale ungeindsats forpligtet til at samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre aktører, så indsatserne bliver til størst mulig gavn for den unge og for samfundet.

Om KUI