Unge der sidder og studerer

Ungdomsuddannelser & job

På denne side kan du søge på uddannelser og job, samt læse mere om de lokale ungdomsuddannelser.

UddannelsesGuiden

I UddannelsesGuiden finder du inspiration til uddannelser og jobmuligheder samt hvordan du får hjælp.

Odsherreds Gymnasium

Odsherreds Gymnasium ligger i Asnæs.

På Odsherreds Gymnasium kan du tage HHX, STX og HF.

HHX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du især har fag inden for økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

STX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

På Odsherreds Gymnasium kan du også gå på Gym10, hvor du kan tage en 10. klasses afgangseksamen. 

Slotshaven Gymnasium

Slotshaven Gymnasium ligger i Holbæk.

På Slotshaven Gymnasium kan du vælge mellem gymnasieuddannelserne HHX og HTX.

De centrale fag på HHX er afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi.

Med HTX slår du dørene op til en naturvidenskabelig og teknologisk verden.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser hovedafdeling ligger i Holbæk.

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv, og som veksler mellem undervisning på skole og praktikperioder.

Hos EUC Nordvestsjælland kan du vælge imellem 23 forskellige erhvervsuddannelser og 12 eux-uddannelser. Efter max 1 år på skole er du klar til at skulle ud i en virksomhed som elev, og allerede her vil du begynde at få løn.

ZBC

ZBC (Zealand Business College) ligger i Holbæk.

På ZBC i Holbæk har du mulighed for at starte på følgende uddannelser:

  • Pædagogisk assistent 
  • Social- og sundhedsassistent
  • Social- og sundhedshjælper
  • Serviceassistent

FGU

FGU (Forberedende Grunduddannelse) er for unge under 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Odsherred-, Holbæk- og Kalundborg Kommune har slået sig sammen og kalder sig FGU Nordvestsjælland.

På FGU Nordvestsjælland tilbyder de 12 fagtemaer, som du kan læse om her:

FGU Nordvestsjælland

FGU-online

FGU kan også tilbyde FGU-online, hvor du kan sidde hjemme og få undervisning.

VUC

Et voksenuddannelsescenter er en statslig institution for eksamineret voksenundervisning på grundskoleniveau og gymnasialt niveau. Undervisningen på VUC tilbydes oftest som enkeltfag på forskellige niveauer. På VUC kan en hel HF-eksamen stykkes sammen på to eller flere år.

VUC udbyder følgende uddannelser:

  • 2-årig HF
  • HF-enkeltfag
  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Forberedende Voksenuddannelse (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Gymnasial Supplering (GSK)

Søgetal 2023 og måltal for 2024

Søgetal 2023

Landsplan

Odsherred

Måltal for 2024

Gymnasiale

72,6 %

63,6 %

60 - 65 %

Erhvervsuddannelser

19,4 %

22,6 %

30 - 35 %

FGU og øvrige*

3,0 %

6,9 %

0 - 5 %

Øvrigt**

5,0 %

6,9 %

Resten

*Kategorien FGU og øvrige dækker over FGU og STU.

**Kategorien ’Øvrigt’, indeholder unge der arbejder, tager ophold i udlandet, tager på (ungdoms)højskole med videre.