Boligstøtte

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte. Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue. 

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om lån til beboerindskud.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din Odsherred Kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.