Hjemmehjælp

Hjemmehjælp og ældrepleje

Odsherred Kommune har en lang række tilbud til dig, som ønsker hjælp til at forebygge sygdomme, eller bare ønsker en sundere livsstil og en lettere dagligdag .

Visitationsteamet

Visitationsteam for ældre varetager alle myndighedsopgaver omkring vurdering og bevilling af hjælp til borgere i målgruppen
Kontakt Visitationsteamet

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er Odsherred Kommune, der afgør, om du er berettiget til at modtage hjemmehjælp. 

Hjemmehjælp og ældrepleje