Hjemmehjælp

Hjemmehjælp og ældrepleje

Odsherred Kommune har en lang række tilbud til dig, som ønsker hjælp til at forebygge sygdomme, eller bare ønsker en sundere livsstil og en lettere dagligdag .

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er Odsherred Kommune, der afgør, om du er berettiget til at modtage hjemmehjælp. 

Hjemmehjælp og ældrepleje

Visitationsteamet

Visitationsteam for ældre varetager alle myndighedsopgaver omkring vurdering og bevilling af hjælp til borgere i målgruppen
Kontakt Visitationsteamet