Kørsel for pensionister

Er du folkepensionist eller førtidspensionist kan du blive visiteret til kørsel med flextrafik til læge, speciallæge, psykiater, hørecentral, audiologisk ambulatorium, bandagist og laboratoriet i Nykøbing Sj

Læs folder om Kørsel med Flextrafik

Folder om kørsel med Flextrafik

Visitation og bevilling