Kørsel for pensionister

Er du folkepensionist eller førtidspensionist kan du blive visiteret til kørsel med flextrafik til læge, speciallæge, psykiater, hørecentral, audiologisk ambulatorium, bandagist og laboratoriet i Nykøbing Sj.

Visitation og bevilling