Cirkulære byfællesskaber
01.06.2023

Cirkulære byfællesskaber – for unge, foreninger og erhverv

Hvordan kan vi sammen – unge, foreninger og erhverv – skabe bedre byliv og mere aktivitet i Vig og Asnæs? Det får de unge nu mulighed for at være med til at bestemme. Det sker i projektet ’Cirkulære byfællesskaber’ og i samarbejde med det etablerede forenings -og erhvervsliv.

De unges idéer skal i spil i kommunens byer, hvis vi skal skabe bedre byliv og mere aktivitet og glæde i Asnæs og Vig. Det er grundtanken bag ’Cirkulære byfællesskaber’, et projekt, der netop nu bliver skudt i gang.

’Cirkulære byfællesskaber’ er en del af byfornyelsesarbejdet i Vig og Asnæs med det formål at undersøge hvordan mødet mellem de unge, foreninger og erhverv kan understøttes. Det er de unges egne idéer, der skal frem i lokalsamfundet og byerne – og derfor er det endnu uvist om det er en festival eller et entreprenant forretningseventyr, som byernes unge drømmer om at skabe. Det vigtigste er at vise og synliggøre at der eksisterer et lokalt netværk og at unges engagement i lokalmiljøet har en plads i Odsherred.

Cirkulære byfællesskaber Odsherred Kommune
Cirkulære byfællesskaber Odsherred Kommune
1 / 0

Workshopforløb i efteråret 2023 og ressourcekort til de unge

Første trin i projektet er at bringe det etablerede forenings- og erhvervsliv sammen med de unge i Asnæs og Vig. Det sker i et workshopforløb i efteråret 2023, hvor de unge ved hjælp af lokale ressourcer støttes i at udarbejde projektideer, som kan skabe konkrete initiativer. Samarbejde skal være løftestang for de nye og ungedrevne initiativer og understøtte tilhørsforhold og trivsel ude i lokalsamfundene.

Ida Martin fra Asnæs Byfornyelse:

’Det er helt essentielt for at projektet kan lykkes og de unge i Vig og Asbæs kan komme i mål med et initiativ i lokalsamfundet, at foreninger og erhvervsliv engagerer sig og melder deres mulige ressourcer ind til det lokale ’Ressourcebibliotek’. Derfor rundsender vi i den kommende tid ’Ressourcekort’ til både forenings -og erhvervslivet i Asnæs og Vig. Det er ikke så vigtigt om ressourcer er overskudstræ fra et byggeprojekt, en grill, et lokale der kan lånes til en event eller hjælp til at få transporteret noget i en trailer. Det vi håber, er at ressourcerne i et samlet ressourcebibliotek i sig selv kan være en kreativ kickstarter og fungerer som byggeklodser for de unges ideudvikling til nye initiativer i byerne’

Ressourcekortene giver foreninger -og erhvervsliv mulighed for at stille hjælp, udlån og foræringer til rådighed for de unges initiativer. Ressourcekortene rundsendes i den kommende tid via mail bredt til forenings -og erhvervsliv i Asnæs og Vig. I de næste tre måneder er der mulighed for at tilbagemelde ressourcekortene til det lokale ’Ressourcebibliotek’.

Cirkulært på flere planer

Det cirkulære perspektiv med genbrug og udlån af materialer er en vigtig del af projektet, men den erfaring og de menneskelige ressourcer, som foreninger og erhverv kan støtte de unges projekter med, er lige så vigtig. Det er et møde som muliggør netværk og overlevering af den iboende viden og erfaring fra forenings -og erhvervslivet. Et møde som forhåbentlig kan bære en dannelse og inspiration videre til den næste generation.

På baggrund af de erfaringer, der kommer ud af workshopforløbet i efteråret 2023, bliver det undersøgt om man målrettet fundraising til at forsætte og forankret projektet ’Cirkulære byfællesskaber’ og samtidig undersøge om det med fordel kunne afprøves i flere af kommunens byer.

Mere om ’Cirkulære byfællessskaber’

  • ’Cirkulære Byfællesskaber’ er et prototype-projekt udviklet af Odsherred Kommune med omdrejningspunkt i en konkret afprøvning i to af kommunens byer – Asnæs og Vig
  • Projektet er udviklet af en tværfaglig kommunal projektgruppe gennem deltagelse i et toårigt innovationsforløb ’Cirkulære Byer’ som er drevet af ’Dansk Design Center, CLEAN og finansieret af Realdania’
  • Odsherred Kommune er sammen med Fredensborg, Aalborg, Kolding, København og Fredericia Kommuner udvalgt til at følge Innovationsforløbet og har fået faglig sparring på arbejdet med hver deres lokalt forankrede problemstillinger. Forløbet har en række nationale og internationale samarbejdspartnere og tilknyttet en følgegruppe fra en række nationale organisationer.