Odden Skole skilt
01.03.2023

Der er fundet Legionella i bruseren i Willemoes-hallen på Sjællands Odde

Vandprøver fra skolerne i Nykøbing, Odden og Egebjerg viser Legionella-bakterier over grænseværdien.

Odden, Nykøbing og Egebjerg Skole har modtaget testresultater af vandprøver, som blev taget i forlængelse af tidligere fund af Legionella-bakterier i flere af hallerne i Odsherred Kommune.

Der er konstateret Legionella-bakterier langt over grænseværdierne i bruseren i Willemoes-hallen på Sjællands Odde. Adgang til brug af badefaciliteterne lukker derfor indtil videre. Odsherred Kommune har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi igangsætter nu en undersøgelse af anlægget og skyller systemet igennem med 70 grader varmt vand – og tester herefter brugsvandet igen. Vi har endnu ikke en tidshorisont for, hvornår omklædningen og brusefaciliteterne kan tages i brug af børn og øvrige brugere igen.

Derudover er der på skolerne i Nykøbing Sj og Egebjerg fundet Legionella-bakterier lidt over grænseværdien i en række håndvaske, som der bliver lukket for. På Egebjerg er prøven taget i herreomklædningsrummet, hvorfor vi også lukker omklædningsrummene i Egebjerg for en sikkerheds skyld. Systemerne på begge skoler skylles også igennem med 70 grader varmt vand og vi tester herefter igen brugsvandet.

Vær opmærksom på symptomer

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler at de borgere, der oplever symptomer skal kontakte deres egen læge. De oplyser at inkubationstiden er 2-10 dage.

Symptomer på Legionærsyge er: ”De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, som ved en influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diarré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder tør hoste ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse med åndedrætsbesvær og ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyrer. Sygdommen er i de fleste tilfælde meget alvorlig, og langt de fleste patienter, der diagnosticeres, bliver indlagt på sygehus".