Social- og sundhedsassistentelev Lars Friis Jensen, Nykøbing
24.10.2022

Et job med masser af glæde og tilfredshed

Lars Friis Jensen skiftede spor fra detailhandel til en uddannelse som social- og sundhedsassistent og oplever stor arbejdsglæde og positivitet.

Nogle gange skal man gå en omvej for at nå frem til sit mål og nogle gange tager det måske også flere år, førend man finder sin rette hylde og det job, som giver den arbejdsglæde og tilfredshed, som gør, at hver dag bliver en bekræftende oplevelse.

Sådan har Lars Friis Jensen fra Nykøbing det. Han startede i august 2022 på uddannelsen til social- og sundhedsassistent ved Sosu-skolen ZBC i Holbæk og vil i maj 2025 om små tre år være færdiguddannet. Den 43-årige nykøbingenser er født og opvokset i Nykøbing, og var blevet lidt skoletræt som 15-16-årig, hvor han havde fritidsjob som flaskedreng i Netto i byen.

Startede som flaskedreng

- Jeg havde dengang ærlig talt ikke nogen fiks og færdig idé om, hvad jeg skulle være og uddanne mig til, så det var nok lidt tilfældighederne, der rådede, da jeg så valgte at tage den 1-årige handelsuddannelse inden for detailhandel og fik læreplads i brugsen, fortæller Lars Friis Jensen. Jobbet inden for detailhandlen førte ham videre til discountkæden Netto, hvor han først var butiksassistent og senere blev souschef og han blev også på et tidspunkt butikschef i Fakta. Men det var som om, han ikke var rigtig glad og tilfreds med jobbet.

Et er, at job i detailhandlen kan være rimelig fysisk hårdt – en gang regnede han og kollegerne ud, at på en god dag med mange varer, der skulle køres ind og sættes på plads i frugt og grønt, kunne man sagtens løfte sådan 14-15 ton i løbet af en dag.

Nogle gange er man også udsat for rigelig megen skældud fra kunder, der ikke lige kan finde den tilbuds- eller spotvare, som måske var i tilbudsavisen og hurtigt blev udsolgt. Dagene kan også være lange, ja og ugerne med, for som souschef eller butikschef var det ikke usædvanligt at have mindst 50 timers arbejdsuge og nogle gange mere.

Fik en snak med sin søster

- Jeg var kørt træt i det og så valgte jeg noget andet, jeg kom på et lager hos Arla i Ishøj, og det var i og for sig ganske fint lønnet og med mange fridage, men uden den store menneskelige kontakt, og her gik jeg så og funderede lidt over jobmuligheder og min tilværelse.

En dag opsøgte jeg min søster og fik en snak med hende om, hvad muligheder der kunne være. Og hun var ikke et øjeblik i tvivl og sagde, ”jamen så skal du arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Odsherred Kommune, for der er virkelig brug for arbejdskraft”, siger Lars Friis Jensen.

Hans søster er uddannet sygeplejerske og arbejder i dag som underviser på Sosu-skolen ZBC i Holbæk.

- Jeg havde aldrig troet, det var et område, jeg ville komme til at arbejde inden for. Jeg havde nok nogle fordomme om, hvad det gik ud på og ville aldrig have valgt det. Men nu fik jeg en opfordring og så kontaktede jeg hjemmesygeplejens ledelse på Vangen i Nykøbing og spurgte, om det var muligt måske at høre lidt mere eller komme ud og se, hvad arbejdet gik ud på. Den var de med på, så i april i år kom jeg med en social- og sundhedsassistent på job som praktikant eller føl og kørte med på jobbet i to dage og så, hvad opgaverne gik ud på hos de borgere, der er visiteret til hjælp i eget hjem, fortæller Lars Friis Jensen.

Sommerferievikariat i hjemmesygeplejen

De to dages praktikophold gav ham lyst til at søge et sommerferievikariat i hjemmesygeplejen som ufaglært samtidig med, at han søgte om optagelse på Sosu-uddannelsen og kontaktede Odsherred Kommunes uddannelseskonsulent på området, Karen Rolsted fra HR-teamet.

- Jeg var som udgangspunkt interesseret i den etårige hjælperuddannelse, men blev kraftigt opfordret til at tage assistent-uddannelsen, som er normeret til to år og otte måneder. Jeg har en HF-eksamen i rygsækken og kan derfor få merit for nogle af fagene, fx biologi og kemi, som jeg så ikke skal til eksamen i, men gerne må følge på skolen, forklarer Lars Friis Jensen.

Borgerne bliver glade

Der er 14 i hans klasse og aldersspredningen er rimelig stor. Selvom der ikke er mange mænd på sosu-uddannelserne oplever han det overhovedet ikke som noget problem, heller ikke når han har været ude at køre i hjemmeplejen.

- Det er min oplevelse, at de ældre borgere, vi besøger i plejen, er utroligt glade og taknemmelige for det, vi gør, og jeg oplever, at borgerne sætter stor pris på vores besøg og at vi selv om det i og for sig er små ting, vi gør, som fx at skifte en støttestrømpe eller dryppe øjne eller andet, så gør det en stor forskel i deres dagligdag. Og det at jeg har nogle år på bagen og erfaring ganske vist fra detailhandlen, oplever jeg heller ikke som et minus, tværtimod giver det en ekstra ballast, siger Lars Friis Jensen, som har haft sin første praktikperiode, og det var på Plejecentret Præstevænget i Nykøbing. Hans næste praktikophold bliver i hjemmeplejen i februar 2023, formentlig et sted i det sydlige Odsherred, måske i Vig eller Asnæs.

På rette hylde

- Jeg ved godt, at lønningerne inden for social- og sundhedsområdet ikke er store, og at der nok er behov for at løfte lønniveauet, men jeg har det også sådan, at penge ikke betyder alt for mig. Lige nu er jeg på voksenelevløn, fordi jeg er over 25 år, og det er nok til, at jeg kan betale min husleje og min bil.

Han er ikke i tvivl om, at jobbet inden for social- og sundhedssektoren lige er ham, at han er kommet på rette hylde. Uddannelsen giver mulighed for beskæftigelse inden for både sygehuse, plejecentre og hjemme- og sygeplejen, men også andre steder inden for fx socialområdet, i fængsler mv. ligesom der er muligheder for videreuddannelse.

Odsherred Kommune har samlet i øjeblikket 97 social- og sundhedsassistent-elever og 36 social- og sundhedshjælperelever ansat, hvor praktik og skoleophold veksler. Det årlige behov er på 46 ssa-elever og 26 ssh-elever.

Byrådet har som led i budget 2023 netop vedtaget at yde voksenelevløn også til unge mellem 18 og 25 år, som tager en sosu-uddannelse og bliver ansat i kommunen.