Der ydes et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i de foreninger, der i det forudgående år har afviklet aktiviteter for børn og unge under 25 år.

For at være berettiget til at modtage aktivitetstilskud i Odsherred Kommune skal foreningen være godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 15. februar 2024.

Foreninger, der året inden har modtaget aktivitetstilskud, vil automatisk få tilsendt ansøgningsmateriale i december måned. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet.

Hvis en forening har flere aktivitetsafdelinger, hvortil der betales selvstændigt kontingent, ydes tilskud for hver aktivitet, medlemmet deltager i.

Tilskuddet kan ikke overskride foreningens gennemsnitlige årlige kontingent for medlemmer under 25 år.

Udbetaling af tilskud

Aktivitetstilskuddet udbetales inden udgangen af april måned, såfremt foreningen har indsendt underskrevet regnskab og Erklæring om indhentelse af børneattester.

Foreningskonsulent

Rune Sørensen