Udfyld formular om skimmelsvamp

Er der sundhedsfare i din lejebolig?

Dårligt indeklima, fugt og skimmelsvamp kan skyldes bygningsmæssige fejl og mangler ved boligen som fx vandskade (ejers ansvar). Det er dog også nødvendigt, at du som lejer ser på din egen/husstandens adfærd og selv hjælper til med at holde fugtniveauet i boligen nede. Det gøres ved at:

  • Lufte grundigt ud i hele boligen hver dag
  • Holde en temperatur på mindst 19 grader i boligen
  • Undlade at tørre tøj indenfor
  • Skrabe og tørre vægge og gulv samt lufte ud i badeværelset efter bad
  • Bruge emhætten og lufte ud under/efter madlavning
  • Gøre rent og støvsuge hele boligen jævnligt, helst ugentlig – det fjerner husstøvmider og skimmelsporer og hæmmer yderligere vækst af skimmel
  • Sørge for, at ydermurene kan få luft. Det vil sige, at møbler, især store møbler, bør placeres langs indervægge. Er det ikke muligt, sørg da for, at der er 5-10 cm mellem væg og møbler, og hold øje med, at der ikke opstår skimmel bagved. Undlad også at vælge store, tykke gardiner. Mure skal have mulighed for at ånde.

Læs gerne mere om forebyggelse og afhjælpning af skimmelsvamp på skimmel.dk

Er din adfærd ok, men er der alligevel problemer med indeklimaet, skal du kontakte din UDLEJER. Det er som udgangspunkt jer selv, der løser problemer med det lejede. Det anbefales at holde en god tone i dialogen. En god udlejer er glad for en god lejer - og omvendt - og det er i jeres fælles interesse, at boligen er i fornuftig stand.

Huslejenævnet kan ofte hjælpe i tvister mellem ejer og lejer, når det fx drejer sig om manglende vedligeholdelse samt fejl og mangler ved det lejede. Kalundborg Kommune tager sig af sekretariatsbetjeningen for det fælles huslejenævn for Kalundborg og Odsherred Kommune. 

Det er ikke sundt at leve med hverken fugt eller skimmel. Er det areal, der er angrebet af skimmel, mindre end 1 m2, kan der være tale om sundhedsrisiko, og sagen er formentlig en bagatelsag. Er det areal, der er angrebet af skimmel, mere end 1 m2, er der som tommelfingerregel tale om sundhedsfare, og sagen er ikke længere en bagatel. Det anbefales, at skader udbedres hurtigst muligt. Selv en lille vandskade kan hurtigt udvikle sig til et omfattende skimmelrenoveringsprojekt.

Det er først rigtigt ved mistanke om sundhedsfare, at kommunen kan gribe ind og stille krav til ejer. Er der sundhedsfare forbundet med at bo eller opholde sig i et lejemål, kan kommunen rejse en sag efter byfornyelsesloven, kap. 9.

Kan du ikke selv løse problemet sammen med din udlejer, kan du kontakte os ved at trykke på den blå knap ”Udfyld formular” øverst til venstre på siden og udfylde spørgeskemaet. Medsend venligst relevante billeder samt din lejekontrakt.

Få hjælp til selvbetjening og digital post

Ring på tlf.
59 66 66 66