Hjælpemidler i jobbet

Har du varige funktionsnedsættelser, kan du søge om at få hjælpemidler som arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Betingelsen er

  • at redskabet/indretningen kompenserer for personens varige funktionsnedsættelse
  • at arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen
  • at arbejdsredskabet/indretningen er af afgørende betydning for, at personen kan fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed eller fastholde/opnå ansættelse

Jobcenteret bevillinger hjælpemidler enten som tilskud eller udlån.

Hvordan søger du?

Ansøgningsskema udskrives fra jobnet.dk eller fås ved henvendelse til Jobcenteret.

Du skal indsende:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Dokumentation for varig funktionsnedsættelse (speciallægeerklæringen eller lign.)
  • Beskrivelse af det der søges om

Bemærk

I nogle tilfælde er der behov for yderligere afklaring vedr. funktionsnedsættelsen og behovet for arbejdsredskabet. Jobcenteret vil indhente nødvendig yderligere dokumentation.

Når hjælpemidlet skal bruges for overhovedet at kunne arbejde, og det derfor er nødvendigt i ethvert job bevilliges det efter Serviceloven.