Flygtninge og integration

Her får du information om integration og om danskuddannelse til borgere under integrationsloven og til borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

I Odsherred Kommune har vi en integrationsindsats målrettet flygtninge og indvandrere. Det arbejder Integrationsteamet og Integrationsrådet med.

Integrationsteamet

Integrationsteamet består af sagsbehandlere, familiekonsulenter, en boligmedarbejder, en virksomhedskonsulent og en områdeleder. De mange fagligheder i Integrationsteamet betyder, at indsatsen har et tværfagligt udgangspunkt og er tilrettelagt helhedsorienteret. Odsherred Kommune har fokus på en god modtagelse af nye borgere samt en målrettet integration i det danske samfund.

Vejledning til job og uddannelse

Ønsker du vejledning om job og uddannelse, kan du kontakte Integrationsteamet. Skriv til integration@odsherred.dk eller ring på 59 66 14 95.

Start på danskuddannelse som udenlandsk statsborger?

Hvis du er udenlandsk statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, har du i de fleste tilfælde ret til danskundervisning. Kontakt Integrationsteamet på integration@odsherred.dk eller ring på 59 66 14 95, hvis du ønsker at vide mere.

Integrationsrådet

Integrationsrådet i Odsherred består af frivillige, som er valgt til at arbejde for at styrke gensidig forståelse mellem lokalsamfundets forskellige kulturer.

Mere om integrationsindsatsen

Læs mere om kommunens integrationsprogram i forhold til modtagelse, integration, sprog, beskæftigelse og uddannelse. Her kan du også læse om frivillighed, analyser og tal på integrationsområdet.