En hel side med paragraftegn i sort plus et enkelt i rødt

Andre muligheder for hjælp

Der er mange muligheder for at få hjælp.

Retshjælp

Advokat Louise Scharling Jensen
Enghaven 12, st tv
4550 Asnæs
24 40 02 55
post@advokatscharling.dk

Kontoret yder gratis retshjælp hver torsdag i tidsrummet klokken 16.00-18.00 ved personligt fremmøde. 

Advokatvagten
Holbæk Bibliotek
Nygade 9
4300 Holbæk

Advokatvagten tilbyder gratis retshjælp hver 2. torsdag (ulige uger) kl. 16.30-17.30. Det forgår i den lille mødesal.

Københavns Retshjælp
Stormgade 20, 1. 
1555 København V
33 11 06 78

Retshjælpen i København yder retshjælp til enhver borger i Danmark, uanset bopæl. Omfanget af hjælpen er dog afhængig af husstandens indkomst. Man kan henvende sig personligt eller få rådgivning via telefon.

Læs mere om retshjælpen i København.

Telefonretshjælpen

Ring 88 44 21 10 til Telefonretshjælpen, hvis du har et juridisk problem, som du ønsker gratis hjælp og vejledning til.

Telefonen er åben tirsdage og torsdage kl. 15.00-20.00. Læs mere tlfrh.dk 

SR-bistand

Sortedams Dosseringen 5 C
2200 København N
35 39 71 97

Rådgivningen i SR yder gratis og anonym rådgivning til alle i hele landet efter princippet hjælp til selvhjælp. Rådgivningen varetages af uddannede jurister og socialrådgivere. Rådgivningen kan foregå over telefonen eller ved personlig henvendelse. De fleste arbejder frivilligt. Det kan være hjælp til spørgsmål om kontanthjælp, boligstøtte, revalidering, pension, klagevejledning, skilsmisse, forældremyndighed, gældssanering, lejeret osv.

Læs mere om SR-bistand

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53
2100 København Ø
35 36 66 00

Udlændingestyrelsen behandler sager vedrørende fx asyl, familiesammenføring, opholdstilladelse, visum m.v.

Læs mere om Udlændingestyrelsen.

Institut for menneskerettigheder

Wilders Plads 8 K
1401 København K
32 69 88 88
info@humanrights.dk

Institut for Menneskerettigheder arbejder med menneskerettigheder inden for en lang række områder, fx børn, erhvervsliv, etnicitet og race, handicap m.fl.

Læs mere om Institut for Menneskerettigheder.

Patientombuddet

Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
72 28 66 00
pob@patientombuddet.dk

Patientombuddets primære opgave at behandle patienters klager og ankesager om erstatninger, men de yder fx også vejledning til borgere om rettigheder til sygehjælp i udlandet.

Læs mere om Patientombuddet.

Region Sjælland

Alleen 15
4180 Sorø
70 15 50 00
regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Patientvejledningen i Region Sjælland yder rådgivning m.v. om rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. De kan kontaktes direkte på telefon 70 15 50 01.