Lægdommer

Vil du være lægdommer?

Nu kan du ansøge om at blive lægdommer.

Det er tid til at søge om at blive lægdommer fra Odsherred Kommune, hvor 110 borgere skal optages på grundlisten. Du kan ansøge frem til den 26. februar 2023.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er nævning eller domsmand afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om. Du vil som lægdommer enten blive tilknyttet Byretten i Holbæk eller Østre Landsret i København.

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen, og næste periode løber fra 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Som lægdommer vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det betyder, at man skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis man er indkaldt som lægdommer i en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du bliver indkaldt som lægdommer.

Hvis du vil være lægdommer for perioden 2024-2027, skal du udfylde ansøgningsskemaet længere nede på siden.

Ansøg om at blive lægdommer

Udfylde spørgeskemaet for at ansøge om at komme på grundlisten. Der er frist den 26. februar 2023.
Udfyld skema

Hvad er en lægdommer?

Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Nævninger og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man - med nogle få undtagelser - er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune - grundlisteudvalget - vælger et antal beboere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninger eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninger.

Grundlisteudvalgets opgave er at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Der udpeges én person pr. 300 indbyggere - i Odsherred er det lige nu 110 personer.

De udpegede skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, hvilket kommunen sikrer ved at tage hensyn til køn og aldersspredning, erhvervsforskellighed, etnisk baggrund og geografisk spredning i kommunen.

Ansøgning

Grundlisteudvalget indsender i slutningen af marts den endelige liste til Østre Landsret. Du vil derfor først i starten af april måned 2023 få besked på, om du er optaget på grundlisten eller ej.

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:

 • Du skal være fyldt 18 år senest første januar 2024
 • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer (det vil sige, at du ikke kan stille op, hvis du er født før den 1. januar 1948)
 • Du skal have stemmeret i Danmark
 • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
 • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. Vær opmærksom på, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at komme på grundlisten.

Hvis du søger og bliver udpeget som lægdommer, vil du starte med at få en grundig introduktion til din kommende opgave og pligt som lægdommer, så du er klædt på til opgaven.

Fakta om hvervet som lægdommer

En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger.

Man bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis man bliver udpeget som domsmand i en retssag, og med minimum med en uges varsel hvis man skal være nævning i en sag.

Man bliver aflønnet pr. dag, man møder i retten.

Medlemmer af Grundlisteudvalget

 • Pia Gade (V)
 • Jesper Høgedal (D)
 • Julie Jacobsen (O)
 • Henrik Søborg (N)
 • Debbie Sørensen (A)
 • Kim Mariegaard (Ø)