Whistleblowerordningen

Du kan som ansat i Odsherred Kommune bruge whistleblowerordningen, hvis du har mistanke om ulovligheder eller andre alvorlige forhold. Ordningen kan også benyttes af samarbejdspartnere.

Om whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen er vedtaget af Odsherred Byråd og varetages af en whistleblowerenhed, der består af borgerrådgiveren i Odsherred Kommune, der er uafhængig af kommunens forvaltning, borgmester og de politiske udvalg.


Formålet med ordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder.

Ordningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller den ansattes fagforbund.

Whistleblowerordningen er et alternativ, hvis den ansatte ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig til ledelsen, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Spørgsmål og svar om ordningen

Du kan finde mere information om whistleblowerordningen i Odsherred Kommune på whistleblowerportalen. Her finder du fx uddybende oplysninger om, hvad der kan indberettes, Odsherred kommunes whistleblowerpolitik mv.