Oversvømmelse Kanalhusene 2013

Ekstremt vejr

Som udgangspunkt har du selv ansvaret for at sikre din ejendom. Se her hvad du selv kan gøre for at forebygge mod voldsommere regn og storme - og stigende vandspejl.

Skybrud eller oversvømmelse kan ødelægge både bygningsdele og indbo. Men der er flere ting, du kan gøre for at forhindre eller begrænse skader.

Miljøministeriet/Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række ministerier styrelser og organisationer oprettet websitet klimatilpasning.dk med en lang række henvisninger til viden om klimatilpasning af din bolig.

Odsherred kort - klimatilpasningsplan

På kortet kan du se virkningen ved forskellige hændelser: grundvandsstigning, oversvømmelse fra regnvand, stormflod mv.

Naturskaderådet

Naturskaderådet er det nye Stormråd. Naturskaderådet administrerer reglerne om stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald.

DMI Varsler

På Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kan du under Varsler se aktuelle varsler om vejret. Og under Vandstand kan du følge prognoser om højvande.

Vestsjællands Brandvæsen

På Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside kan du finde gode råd i forbindelse med oversvømmelse, storm m.v.

Tilmeld dig SMS-varsling

Tilmeld dig sms-varsling, så får du besked i tilfælde af ekstreme vejrforhold med skybrud, risiko for oversvømmelse eller andet, som kan berøre din ejendom.

Tjenesten er gratis og benyttes af en række kommuner og forsyningsvirksomheder i hele landet, i Odsherred også af Odsherred Forsyning.

Oplysninger om mobiltelefonnummer og adresse vil blive behandlet fortroligt og videregives ikke til andre.

Systemet rummer samtlige mobiltelefonnumre, der er registreret i de forskellige teleudbyderes databaser, og det bliver opdateret hver uge.

Dog rummer disse databaser ikke hemmelige telefonnumre og heller ikke telefonnumre fra taletidskort samt erhvervsnumre, så hvis du har et af disse telefonnumre, er det en god idé manuelt at tilmelde dig.

Du kan godt tilmelde flere numre på samme adresse.

Tjeklister

Forebyg indtrængende vand

Luk vinduer og døre

Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.  Luk derfor alle vinduer og døre, når der er varsel om skybrud. Hvis der tidligere er kommet vand gennem de lukkede vinduer og døre i kælderen, kan du skrue krydsfinerplader fast på ydersiden af åbningerne.  Pladerne skal være så store, at de også dækker fugerne om vinduerne og dørene.

Luk ventilationshuller i ydervæggene

Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem. Du kan skrue krydsfinérplader over åbningerne.

Tjek afløb og tagrender

Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit. Gå tagbrøndene igennem og rens dem, hvis de er fyldt med blade og snavs.

Fjern indbo fra kældergulvet

Flyt de ting fra kælderen, som er mindst modstandsdygtig for vand, op i stueniveau, og placér andet indbo i kælderen et godt stykke over gulvet. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan vaskes ned og desinficeres.

Tjek terrænet ved dit hus

Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet. Vandet kan derved ledes væk fra soklen og længere ud i terrænet. Kanalerne behøver ikke være brede, men de skal have fald væk fra huset, så vandet ledes væk.

Hav sandsække parat

Du kan stoppe meget vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække på de utætte steder. Hvis vandet er på vej ind i gennem utætheder eller vinduer og døre, kan du lægge sandsække ud, som vil dæmme op for vandet. Beredskabet vil udlægge sandsække på relevante steder på havnene i Rørvig og Nykøbing i tilfælde af risiko for oversvømmelse og stormflod. Følg med på kommunens Facebook og hjemmeside.

Begræns opstigende kloakvand

Har du ikke fået monteret højvandslukke, kan du stadig begrænse opstigende kloakvand. Læg et stort stykke plast ovenpå gulvafløbet og læg sandsække ovenpå. Læg en krydsfinérplade ovenpå sandsækkene og få den til at holde fast ved at fastklemme en lægte fra pladen til loftet. Hvis der er risiko for, at vandet stiger op af toilettet, kan du fylde en plastpose med stof eller lignende. Stop posen ned i toilettet og læg sandsække og en krydsfinérplade ovenpå. Sæt en lægte i spænd mellem krydsfinérplade og loftet, så plade og sandsække holder det store vandpres nede.

Hav en automatisk pumpe i huset

Hvis du før har haft vand i kælderen, bør du have en kraftig pumpe i huset til at fjerne indtrængende vand. Du skal kun benytte pumpen, hvis det er regnvand, der trænger ind i dit hus. Hvis det er kloakvand, kan du ikke bare pumpe det ud i haven.- det skal samles i spande, indtil det er muligt at hælde det i kloakken igen.

Følg med på Facebook

På Odsherred Kommunes Facebook-side samt på hjemmesiden under Nyheder vil du løbende kunne følge med under en vejrligshændelse med fx oversvømmelse og stormflod eller andet uvejr og finde aktuel, relevant information.