Dommerne i sidste års Landsbymakeover

Klimalandsby Makeover 2024

Lad dit lokale fællesskab blomstre i klimaets navn - og vind 25.000 kroner!

Klimaet er noget vi gør i fællesskab

Foto: Claus Starup

Odsherred Kommune inviterer alle lokale fællesskaber til Klimalandsby Makeover 2024!

Her kan 5 lokale fællesskaber vinde 25.000 kr. til at gennemføre en lokal klima-makeover – det bedste af de 5 projekter vinder hovedpræmien på 50.000 kr.

Vi løfter bedst i flok. Derfor handler Klimalandsby Makeover lige så meget om at skabe gode lokale fællesskaber, der går sammen om den grønne omstilling. Jo flere lokale der engageres og jo større lokal opbakning, desto bedre er en klima-makeover! 

Hvem kan deltage?

Man behøver ikke være en landsby for at deltage i Klimalandsby Makeover. Alle lokale fællesskaber, som går sammen om en klimaindsats, er velkomne. Det kan fx. være:

  • Grundejerforeninger for landliggere/fastboende
  • Skoler eller andre institutioner og deres naboer
  • Brugere og beboere som deler bygning
  • Foreninger og laug
  • Grønne nabofællesskaber

Spørg Klimateamet, hvis du er i tvivl på klima@odsherred.dk 

Inspiration til projekter

En Klimalandsby Makeover kan være mange forskellige typer projekter, som skaber lokalt fællesskab og engagement om projekter til gavn for vores fælles klima, f.eks.: 

  • Anlæg eller renovering af fælles faciliteter i genbrugsmaterialer 
  • Dele og bytteordninger af udstyr, mad og meget andet 
  • Samkørsel 
  • Etablering af fælles kvashegn 
  • Fællesarrangementer som gør os klogere på klimaet og inspirerer til nye vaner 

... og meget, meget mere. Vi har lavet et inspirationskatalog på denne side 

I er altid velkomne til at tage kontakt til Klimateamet på klima@odsherred.dk, hvis I har en idé, I gerne vil vende med os.  

Sådan deltager dit lokale fællesskab

Alle lokale fællesskaber i Odsherred kan senest onsdag den 15. maj indsende en projektansøgning og et budget på 25.000 kr. til at gennemføre et fælles lokalt klimaprojekt. Projektet skal kunne gennemføres i perioden fra d. 8. juni, hvor de 5 finalister, der får 25.000 til deres projekt udvælges, til d. 27. september, hvor den endelige vinder af yderligere 50.000 kr. kåres.   

Inden ansøgningsfristen giver Odsherred Kommunes klimateam sparring på projektet, og tekniske medarbejdere vejleder om regler og lovgivning, som sikrer at projektet kan nå i mål. 

I forbindelse med opstartsmødet onsdag den 3. april bliver et ansøgningsskema tilgængeligt.

Proces og tidsplan

Nu skal du i gang med at aktivere dit lokale fællesskab. Find folk der er interesserede og gå i gang med at få de første idéer.

Allerede nu kan I kontakte os, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp eller sparring - klima@odsherred.dk 

3. april - Opstartsmøde
Aksen i Asnæs kl. 18.30-20.30 - send os gerne en mail, om hvor mange i deltager. Læs mere om mødet øverst på siden.

Projektudformning og ansøgning
På baggrund af opstartsmødet skal I udvikle og udforme jeres projekt. Se nærmere om projektkriterierne herunder. Undervejs kan I løbende få sparring af os, hvor vi også vil hjælpe med at finde ud af, om jeres projekt kræver tilladelser, dispensationer eller andet.

15. maj - Frist for indsendelse af ansøgning

Herefter laver vi en forhåndsvurdering af projekterne, hvor vi bl.a. skal sikre, at de kan lade sig gøre inden for lovgivningen og de tidsmæssige rammer.

8. juni - Projekterne præsenteres for dommerpanel på Odsherred Folkemøde

Odsherred Folkemøde afholdes på Den Rytmiske højskole i Vig lørdag den 8. juni. Her skal I præsentere jeres projekt for et dommerpanel og tilhørerne. Dommerne vil i løbet af dagen udvælge de 5 projekter, der vil modtage 25.000 kr.

I skal nu gennemføre jeres projekt - det bliver sjovt!

27. september - Afslutning og kåring af vinder.

Vi skal alle sammen rundt og se hinandens projekter sammen med dommerpanelet, der ved dagens afslutning vil kåre vinderen, som modtager yderligere 50.000 kr.

Hvordan bedømmes projekterne?

De tre dommere

Kom med på fællestur til Klimafolkemødet d. 30. august

Odsherred Kommunes §17 stk 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling inviterer finalisterne til årets klimalandsbymakeover med til årets helt store klima-event, nemlig Klimafolkemødet fredag d. 30. august i Middelfart.  Her kan finalisterne sammen med udvalget lade sig inspirere af nogle af landets ypperste klimaprojekter og møde de hotteste klimafolk. 

(Foto Claus Fisker og Frank Cilius)

Borgermøde

Opstartsmøde den 3. april 2024

Onsdag den 3. april kl. 18.30-20.30 blev der afholdt opstartsmøde i Aksen i Asnæs. Her kunne man blive inspireret, møde andre lokale fællesskaber og få sparring med kommunale medarbejdere. Også dommerpanelet var til stede og der var spændend oplæg med Helle Solvang fra Jordens Skole og Kommunens entusiast ud i cirkulær økonomi fra affaldsteamet, Jacob Antvorskov.
Læs mere om opstartsmøde og program