Ny samlet klimaplan - DK2020

Odsherred Kommune vedtog i oktober 2022 en ny samlet klimaplan, hvor vi har fokus på at klimaindsatsen skal være en driver for udvikling i Odsherred.

Den nye samlede klimaplan for Odsherred, der er udarbejdet som en del af det nationale projekt DK2020, skal leve op til forpligtelserne i Parisaftalen.

Planen viser vejen mod det overordnede reduktionsmål om klimaneutralitet i 2050 - lige som den også viser vejen mod det overordnede tilpasningsmål om et klimarobust samfund i 2050. 

Du kan finde klimaplan og det tilhørende indsatskatalog herover. Øvrig baggrundsindformation kan findes her

Driver for udvikling

I Odsherred har vi mange ønsker og planer for fremtiden - og masser af udfordringer at tage fat på. Vi
har derfor gjort os ekstra umage med at sammentænke klimaindsatsen med den lokale udvikling.

Vi har derfor valgt at:

Klimaindsatsen skal være en driver for udvikling af Odsherred

Skal vi lykkes med en bred, konsistent og omfattende klimaindsats i Odsherred skal den tænkes som en driver for udviklingen af Odsherred. Klimaindsatsen skal både indtænkes i eksisterende strukturer,  projekter og arbejdsgange, og den skal udformes så den understøtter og udnytter de gensidige afhængigheder og synergier mellem udviklingen af Odsherred og klimaindsatsen. Lykkes vi med den kombination, kan vi være ambitiøse på begge fronter og derigennem fremtidssikre Odsherred.