Nuværende varmeforsyning

På denne side kan du læse om den nuværende varmeforsyning i Odsherred, de eksisterende fjernvarmeområder og den nuværende fordeling af opvarmningstyper i kommunen

Forsyningsområder i dag

Kollektivt varmeforsyning i dag

Billedet herunder viser de områder, der i dag er fjernvarme- og naturgasområder. De grønne områder er fjernvarmeområder, hvor de gule er naturgas. I varmeforsyningsloven benævnes naturgas også som kollektiv varmeforsyning. Som det fremgår af kortet, er der i dag fjernvarme i Nykøbing Sj., Højby, Nørre Asmindrup, Vig, Egebjerg, Grevinge og Herrestrup. Samt Rørvig hvor fjernvarmen netop er færdigetableret.

De gule områder, der hidtil har været naturgasområder, har fået godkendt projektforslag for konvertering til fjernvarme, og registreres i dag i den kommunale varmeplanlægning også som fjernvarmeområder. Dem kan du læse mere om på vores side Kommende fjernvarmeområder

Fjernvarmeområderne i Nykøbing Sj, Grevinge og Herrestrup er omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme, som blev pålagt borgerne i tidligere projekter. Siden 2019 er der imidlertid ikke længere lovhjemmel til at pålægge tilslutningspligt til fjernvarme, og de kommende fjernvarmeprojekter gennemføres uden krav til borgerne om at tilslutte sig fjernvarme.

Vær opmærksom på at varmekilden i en ejendom har betydning for værdien af ejendommen og Vurderingsstyrelsens ejendomsvurdering.

Ligger min bolig i et fjernvarmeområde?

På denne side kan du på kortet søge på din adresse og se om din bolig ligger i et fjernvarmeområde.
Hvor kan man få fjernvarme?

Jeg vil gerne vide mere om fjernvarme

Hvis du bor inden for et eksisterende fjernvarmeområde og ikke allerede er tilkoblet, så kontakt dit fjernvarmeselskab for at høre nærmere. 

Ligger din bolig i Nykøbing Sj eller Annebergparken skal du kontakte Nykøbing Sj Fjernvarme. Du kan læse mere om fjernvarmen hos dem og finde deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside: nsfv.dk

Ligger din bolig i Højby, Vig, Grevinge/Herrestrup, Egebjerg eller Rørvig skal du kontakte Odsherred Forsyning. Du kan læse mere om fjernvarmen hos dem og finde deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside: odsherredforsyning.dk