Akutte miljøuheld

Ved udslip af olie og kemikalier, brud på gylletanke og lignende skal du straks anmelde ulykken til alarmcentralen på 112.

Ved udslip af olie og kemikalier og mv. skal det straks anmeldes til alarmcentralen på 112.