Undgå at afrense asbesttage

Er der asbest i dit tag? Så husk at overholde Arbejdstilsynets regler og undlad højtryksspuling.

Alger og mos på et tag er ikke nødvendigvis et problem for tagets funktion, som er at holde tæt. Det er ofte mere et kosmetisk problem.

Hvis taget er 40 år gammelt eller mere år gammelt, så er pengene ofte givet bedre ud på at få taget repareret eller helt udskiftet end afrensning og maling.

Gamle eternittage

Er taget et gammelt eternittag fra før 1988, vil der højst sandsynligt være asbestfibre i pladerne. Det er ulovligt at højtryksspule et tag med asbest.

Flere har oplevet at vand og asbestfibre kom ind under taget og i bedste fald landede på isoleringen. I værste fald gik det igennem loftet og landede inde i huset på gulv, senge og møbler.

Andre har også beskrevet, hvordan højtryksspulingen spredte asbestfibre i hele haven, og det gav bekymring hos naboerne.

Hvis du vil fjerne mos eller alger fra taget

  • Fjern mos med hænderne
  • Brug blød børste og rent vand i en blød stråle.
  • Brug godkendte bekæmpelsesmidler til at fjerne grønne begroninger på tag, træværk og flisebelægninger.

Tjek algefjerner

Hvis der ved afrensning af tag anvendes algefjerner, som ikke er godkendt af Miljøstyrelsen, kan et nærliggende vandløb blive forurenet. Mange steder er kloakken separeret i hhv. spildevand og regnvandsledningen, så tagvandet ledes urenset ud i søer eller vandløb.

  • Tjek produktet på Miljøstyrelsens hjemmeside, mst.dk.
  • Spær afløbsbrønde og nedløbsrør af så spildevandet ikke kommer i regnvandskloakken, og mos ikke stopper brønden.

Asbest

Vær forsigtig, når du arbejder med asbest

Regler for at arbejde med asbest gælder også for private.

Bortskaffelse af asbest

Asbest skal deponeres og må ikke indgå i nye byggerier.

Har du mere end 10 m2 eller 1 tons skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Asbestplader skal emballeres forsvarligt, inden de afleveres på genbrugsstationen.

Kontakt

Telefon

Miljøteamets tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 10.30-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail