Jord

Jord kan være forurenet, også uden at du kan se det. Derfor vil det oftest være nødvendigt at anmelde flytning af jord til kommunen.

Selvbetjening

Flytning af jord vil ofte kræve, at du anmelder det til kommunen.

Du skal anmelde jordflytning til Odsherred Kommune, hvis du skal flytte mere end 1 m3 jord og/eller følgende typer jord: 

  • Forurenet jord, eksempelvis ved akut spild af olie og kemikalier 
  • Jord fra områdeklassificerede ejendomme 
  • Jord fra offentlige veje 
  • Jord fra en ejendom med en kendt / kortlagt forurening 
  • Jord fra et modtageanlæg for jord 
  • Jord der indeholder affald, slagger eller asfalt
  • Jord der i øvrigt, ikke er rent 
  • Flytning af jord til nyttiggørelse