Genanvendelse af knust asfalt

I nogle tilfælde kan du uden tilladelse anvende opbrudt asfalt til bundsikring og befæstelse af veje, cykelstier, pladser og lignende.

Vær opmærksom på:

  • Den opbrudte asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer. Det vil sige, at du skal kunne begrunde lagtykkelsen i projektet. Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt, betragter vi udlægningen som ulovlig deponering.
  • Genanvendelse må kun ske på for eksempel veje eller pladser på erhvervsvirksomheder eller p-pladser og vigepladser i tilknytning til asfalterede vejanlæg.
  • Genanvendelse må kun ske på et egentligt vejanlæg. Miljøstyrelsen definerer dette som asfalterede vejanlæg, pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som for eksempel parkeringspladser og asfalterede stier, der er del af et egentligt vejanlæg.
  • Andre arealer end asfalterede veje vil ofte blive kortlagt som forurenede, hvis der er anvendt knust asfalt.
  • Vi anbefaler i alle tilfælde, at du kontakter Miljø, før du starter projektet.

Vi anbefaler, at du enten genanvender knust, opbrudt asfalt på stedet, i eller under en ny (asfalt) vejbelægning, eller at du kører det til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt.

Telefon

Miljøteamets tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 10.30-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail