Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Kommunen har vedtaget en forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften præciserer de hensyn, du skal tage til miljø og naboer, når du er i gang med et bygge- eller anlægsprojekt.

Odsherred Kommune har vedtaget en forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften præciserer de hensyn, du skal tage til miljø og naboer, når du er i gang med et bygge- eller anlægsprojekt.

Formålet med forskriften er at begrænse væsentlige gener i form af støj, vibrationer og støv, samt forebygge risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter.

Kontakt

Telefon

Miljøteamets tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 10.30-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail