Bygge- og beskyttelseslinjer

Beskyttelseslinjer er lagt om kirker, fortidsminder, skove, langs kysten og omkring større vandløb og søer. Du skal have tilladelse fra kommunen til større ændringer inden for en beskyttelseslinje.

Beskyttelseslinjer er fastlagt via bestemmelser i naturbeskyttelsesloven for at at sikre vigtige landskabelige elementer som åer og skove mod skæmmende byggeri, tilplantninger mv. Der findes følgende beskyttelseslinjer:

Beskyttelseslinjerne afgrænser de områder hvor bestemmelserne gælder. Bemærk at der er en række størrelseskrav mv. for at en skov, sø mv. har beskyttelseslinje.

Kommunen kan dispensere fra og skal holde øje med, at reglerne overholdes indenfor beskyttelseslinjerne, bortset fra strandbeskyttelseslinjen, som administreres af Kystdirektoratet.

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.