Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2 skal bygherren skriftlig anmelde projektet til kommunen.

Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes førend der er modtaget skriftlig besked/tilladelse fra kommunen.

Det er bygherren der har ansvaret for at anmelde projektet og stille de fornødne oplysninger om anlægget til rådighed i forbindelse med sagens behandling.

VVM er en procedure, som kommunen skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Formål

Udover at afklare miljøkonsekvenserne af et projekt, kan VVM også undersøge alternativer eller ændringer af bygherrens projekt. Samtidig er det et vigtigt formål, at VVM-proceduren giver offentligheden og myndighederne mulighed for at deltage i beslutningsprocessen og komme med forslag eller indsigelser i forbindelse med projektet.

Der er således indlagt en række høringsperioder, og man har adgang til at klage over en række af de beslutninger, som kommunen træffer i forbindelse med VVM-arbejdet.

 

Hvad kræver VVM?

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.