Beskyttet natur - § 3

Moser, enge, overdrev mm. er beskyttede naturtyper og levested for vilde dyr og planter. I naturbeskyttelsesloven er der forbud mod tilstandsændring i naturområder, med mindre du har fået dispensation.

I Odsherred Kommune har vi knap 2500 registrerede naturområder, der er vigtige levesteder for vilde dyr og planter. De er beskyttede mod alle former for ændringer - bl.a. mod dræning, opfyldning, byggeri og gødskning.

Ønsker du at ændre et beskyttet naturområde, skal du søge om dispensation hos kommunen. Normalt kan kommunen kun dispensere til naturforbedrende ændringer. I fagkredse omtales de beskyttede naturområder ofte som §3-områder, da det er i naturbeskyttelseslovens paragraf 3, at naturtypernes beskyttelse fremgår. 

Registrering og tilsyn

Odsherred Kommune registrerer og fører tilsyn med beskyttet natur i kommunen. Udpegningen af de beskyttede områder er ikke statisk, da naturområder kan vokse sig ud og ind af beskyttelsen.

Hvis du ændrer et beskyttet område uden dispensation, risikerer du at få et påbud om at lovliggøre ændringen.

På Miljøportalen kan du se hvilke områder i kommunen, der er naturbeskyttede.
I byzone og sommerhusområde gælder særlige regler.

Beskyttede naturområder (§3 områder) omfatter:

  1. Moser
  2. Ferske enge
  3. Strandenge og strandsumpe
  4. Heder
  5. Søer
  6. Overdrev
  7. Vandløb

 

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.