Natura 2000

Odsherreds flotte natur og havområderne er for en stor dels vedkommende så betydningsfulde, at de er omfattet af en særlig europæisk naturbeskyttelse kaldet Natura 2000.

Natura 2000 i Odsherred Kommune

Natura 2000 områderne er udpeget for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Kystlagunerne ved Korevlerne og Vraget er eksempler på sjældne europæiske naturtyper i Odsherred Kommune.

Odsherred Kommune arbejder efter de mål, som er fastlagt i de statslige Natura 2000 planer, og som er udmøntet i handleplanerne.

De seneste Natura 2000 planer findes her:

Natura 2000 områdernes naturtyper og arter overvåges af Miljøstyrelsen og forud for hver planperiode udarbejder Miljøstyrelsen en basisanalyse for hvert Natura 2000-område.

De seneste reviderede basisanalyser findes her:

Skal du ændre driften på din ejendom?

Mere information

Du kan se Natura 2000-områderne ved at bruge Danmarks Arealinformation.

Læs mere om Natura 2000 her Miljøstyrelsen og Natura 2000.

Læs mere om naturtyperne og arterne.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.