Naturkvalitetsplan

Odsherred Kommune skal hjælpe med at standse tilbagegangen af biodiversitet. Vi skal bidrage med naturbeskyttelse, naturpleje og planlægning. Med naturkvalitetsplanen sikrer vi en målrettet naturindsats.

Naturkvalitetsplan 2018-2026

Naturkvalitetsplanen skal være med til at bevare og styrke kvaliteten af den enestående natur vi har i Odsherred Kommune. Byrådet vedtog den 19. december 2017 Odsherreds første naturkvalitetsplan for perioden 2018-2026. I planen er der udpeget 26 biologiske kerneområder, som indeholder langt de fleste naturværdier i kommunen. Til at forbinde kerneområderne er der udpeget en række spredningskorridorer, hvor igennem de vilde arter skal kunne sprede sig. Desuden er der udvalgt 260 sjældne svampe-, plante- og dyrearter, de såkaldte Særlige Kommunale Interessearter (SKI-arter), som vi har en særlig forpligtelse til at passe på. 

Hvad er formålet med en naturkvalitetsplan?

Formålet med en naturkvalitetsplan er:

  • at sikre de mest værdifulde naturområder
  • at standse tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed.

Dette kan kun gøres, hvis vi har kendskab til, hvor de biologiske værdier er henne. Naturkvalitet siger noget om, hvor godt dyr og planter har det i et område. Hvis der er en høj naturkvalitet i et område, kan der enten leve mange arter eller få men meget sjældne arter. Et område med lav naturkvalitet, vil derimod kun rumme få og almindelige arter. Planen indeholder en række mål for naturkvaliteten i Odsherred. Vi bruger disse mål bl.a. til at vælge, hvor vi skal bruge vores penge til naturpleje.

Læs naturkvalitetsplanen

Naturkvalitetsplan 2018-2026
Nikkende Kobjælde

Vil du læse mere om de særlige kommunale interessearter

Vi skriver løbende indlæg om SKI-arterne - de særlige kommunale interessearter. Tryk her hvis du vil lære mere om de spændende arter vi har i Odsherred Kommune.
Særlige Kommunale Interessearter

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.