Spidssnudet frø

Særligt beskyttede arter

I Odsherred har vi flagermus, orkideer og andre fredede arter. Kommunen skal sikre at projekter ikke skader de særligt beskyttede arter. Nikkende Kobjælde er kommunens nationale ansvarsart.

I Odsherred Kommune skal vi tage os godt af naturen. Visse arter skal der tages helt særlige hensyn til. Det er fx Markfirben, Spidssnudet Frø, Stor Vandsalamander og alle arter af flagermus.

Internationale aftaler beskytter dyr og planter

Danmark har tiltrådt internationale aftaler, der indebærer beskyttelse af dyre- og plantearter. De særligt beskyttede arter kaldes ofte bilag IV arter. Alle har pligt til at sikre at man ikke forringer bilag IV arternes levevilkår. Se mere om de særlige arter.

Fredede arter i den danske naturbeskyttelse

Herudover har vi i den danske naturbeskyttelse en række fredede arter, som også er beskyttet. Disse arter omfatter bl.a. alle padder og krybdyr, orkideer og en række insekter.

Forbud mod at dræbe vildt

Der er generelt forbud mod at dræbe vildt, medmindre der er indført jagttid. Er der tale om skadevoldende vildt, kan jagt være tilladt uden for den normale jagttid.

Se mere om jagt på Naturstyrelsens hjemmeside.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.