Overdrev med havudsigt

Offentlighedens adgang til naturen

Odsherred Kommunes natur skal være tilgængelig for alle. Veje og stier i det åbne land, strande, skove og naturområder er åbne for offentligheden hvis der er lovlig adgang derhen.

I Danmark skal alle have mulighed for at færdes i og opleve naturen. Derfor må du efter reglerne i naturbeskyttelsesloven færdes frit i en lang række områder uanset ejerskab.

Hvor må jeg færdes?

Opsætning af hindringer

Det er ikke tilladt (udover i særlige tilfælde) at vanskelliggøre offentlighedens adgang på ovennævnte områder. Hindringer kan være bomme, hegn og skilte med advarsler, fx ”privat”-skilte. Sætter du hindringer op, skal du angive, at det er tilladt at færdes under bestemte vilkår. Drejer det sig om et privatejet udyrket areal, kan indgangen til arealet være forsynet med et skilt med teksten: ”Privat – adgang til fods fra kl. 6 til solnedgang – Vis hensyn”. Find inspiration til lovlig skiltning i Naturstyrelsens skiltevejledning.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.