Bade- og bådebroer

Du skal søge Odsherred Kommune eller Kystdirektoratet om tilladelse til at anlægge en bade- eller bådebro. Bade- og bådebroer må ikke anlægges uden tilladelse.

Det er enten Odsherred Kommune eller Kystdirektoratet, der kan give dig tilladelse til at anlægge en bade- eller bådebro. 

Tilladelse af Odsherred Kommune 

Kommunen kan give tilladelse til åbne pælebroer eller flydebroer til private enkeltejendomme og på grunde, der tilhører grundejerforeninger eller en anden forening med flere grundejere. 

Broen skal måle under 50 meter i længden og have en maksimal vanddybde på 1,5 meter. 

Tilladelse af Kystdirektoratet 

I alle øvrige situationer er det Kystdirektoratet, der skal give tilladelse.

Lovgrundlag