Der er 29 almene vandværker i Odsherred Kommune. Et alment vandværk er et vandværk, der forsyner 10 ejendomme eller mere med drikkevand.

Det er vandværket der står for vandforsyningen, og du skal kontakte vandværket, hvis du har spørgsmål.

Kommunen skal dog holde øje med, om vandkvaliteten er god nok på de enkelte vandværker.

Problemer med vandforsyningen

Det er vandværket, der er ansvarlig for, at der er vand i hanen, at trykket er højt nok, at vandkvaliteten er i orden.

Ved forsyningssvigt eller andre problemer og spørgsmål skal du derfor kontakte det vandværk, som ejendommen er tilsluttet.  

De fleste forbrugere er selv medlem af deres vandforsyning, og har medbestemmelse på vandværkets generalforsamling. Det kan du læse om på vandværkets egen hjemmeside. 

Oplysninger om vandkvalitet, tilslutning, flytteaflæsning, takster og vedtægter kan du også få af dit eget vandværk.

Find dit vandværk

Find selv dit vandværk på Odsherred på kort

 • I venstre side vælges Forsyning
 • Klik på den lille trekantede knap ud for ’vandforsyning’.
 • Klik derefter på den runde knap ud for ’vandforsyning’.
 • Du kan zoome ind på kortet.
 • Den enkelte adresse kan søges i feltet ’Søg, Find adresse’.
 • Du kan taste din adresse i det ene felt.
 • Når den rigtige vej dukker op kan du vælge nummeret på vejen i det andet felt.
 • Der kommer nu en rød prik på kortet. Det er den adresse du har søgt frem.
 • Vælg nu værktøjet ’i’, der sidder oppe for oven i billedet.
 • Klik på ’i’, klik derefter på den valgte adresse.

I boksen der kommer frem kan du se

 • Vandværkets navn
 • Telefonnummer
 • Link til Hjemmeside
 • Link til vandkvalitet på GEUS database, Jupiter

Regler for vandværker

Vandværkerne er selv ansvarlige for, at vandværket og økonomien bliver administreret på en fornuftig måde. Som forbruger kan du få indflydelse ved at møde op til vandværkets generalforsamling.
Der dog en række regler, som vandværkerne skal overholde. 

Vandværkerne skal løbende undersøge vandkvaliteten, og opstår der væsentlige kvalitetsproblemer, skal de straks informere forbrugerne. Mindst én gang om året skal vandværkerne fortælle sine forbrugere om vandkvaliteten, og gøre opmærksom på, hvordan forbrugerne kan komme i kontakt med vandværket.

Disse oplysninger skal være tilgængelige for alle. Oplysningerne kan for eksempel offentliggøres på vandværkets hjemmeside, i en lokalavis eller udsendes sammen med vandregningen. Vandværkerne skal også kunne svare på spørgsmål fra forbrugerne om for eksempel forsyningsområder, hvor meget vand vandværket indvinder, hvilke områder der bliver indvundet vand fra, hvilken type vandbehandling vandet gennemgår og hvordan vand- og anlægsprisen er fastsat. 

Regulativ

Vandværkerne underlagt et regulativ.
Regulativ for vandværker i Odsherred Kommune kan ses herunder.

Formålet med regulativet er, at leveringsvilkår er gennemsigtige for alle forbrugere.

Regulativet indeholder bestemmelser om:

 • Vedligeholdelse af ledninger
 • Grundejers ansvar på egen grund 
 • Målere
 • Takstprincipper
 • Betaling og lukke ret

Kontrol af vandets kvalitet

Vandværket er en fødevarevirksomhed, som har pligt til at føre kontrol med kvaliteten af den vare, de producerer – nemlig drikkevand.

Vandværket skal med jævne mellemrum undersøge dets vand. Vandet skal undersøges ude hos forbrugernes taphane, ved afgang fra vandværket og ude i boringerne. Antallet af analyser er bestemt af hvor meget vand vandværket indvinder.

Et vandværk, der indvinder meget vand, skal lave mange analyser, mens små vandværker laver færre analyser. Analyseresultaterne bliver sendt til kommunen. Kommunen er tilsynsmyndighed og skal tjekke, at det vand, som forbrugerne får leveret, er godt nok. Vand fra vandværker bliver løbende kontrolleret for omkring 100 forskellige parametre - herunder bakterier, nitrat, metaller, pesticider og andre forureningsparametre

Har du spørgsmål til dit vandværks vandkvalitet, skal du kontakte dit vandværk.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.