Et vandløb med planter på bredden

Offentlige vandløb

Ligger der et offentligt vandløb på din ejendom er det kommunen, som foretager vandløbsvedligeholdelsen.

Offentligt vandløb

Ligger der et offentligt vandløb på din ejendom, er det kommunen, som vedligeholder det.

I offentlige vandløb skal Odsherred Kommune udføre vedligeholdelsen og betale for arbejdet. Vi udfører vedligeholdelsen efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne. 

Vandløbsregulativet indeholder bl.a. en beskrivelse af vandløbets bredde og bundens beliggenhed.

Arbejdsbælter

Langs alle offentlige vandløb er der fastlagt arbejdsbælter for at Kommunen har adgang til at køre i arbejdsbælterne i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbene.

Bredden af arbejdsbælterne er fastsat i vandløbsregulativet for hvert vandløb. Bredden er typisk 6 meter målt fra vandløbets øverste kant og ind på marken/grunden.

Det er ikke tilladt at opføre bygninger, faste hegn, plante eller lignende inden for arbejdsbæltet.

Hegn

Har du et hegn ved et offentligt vandløb, som vi vedligeholder med maskine, skal du fjerne det fra arbejdsbæltet dvs. 6 meter fra vandløbets øverste kant inden vi går i gang med grødeskæring.

Det er forskelligt for de enkelte vandløb om der er 1 eller 2 årlige grødeskæringsperioder.

Du kan læse mere i vandløbsregulativet for vandløbet.

Telefon

Du kan ikke ringe til os i Vandteamet, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.