Et vandløb med lidt andemad på vandoverfladen

Vandløbsvedligeholdelse - private åbne vandløb

Ligger der et privat vandløb på din ejendom, er det dig, der har vedligeholdelsespligten med mindre der er truffet en anden afgørelse.

Ligger der et privat vandløb på din ejendom, er det dig, der har vedligeholdelsespligten med mindre der er truffet en anden afgørelse.

Det betyder, at det er dig, som bredejer, der skal udføre og betale for vedligeholdelsesarbejdet i de vandløb, der findes på ejendommen.

Hvorfor skal vandløb vedligeholdes?

Vandløbet skal kunne aflede vand og have en god miljømæssig kvalitet med et varieret plante- og dyreliv og mindske risikoen for uønsket vand på grundene.

Ved vandløb i skel mellem to ejendomme skal I udføre vedligeholdelsen sammen.

Vedligeholdelse omfatter:

  • beskæring af beplantning, hvis de hæmmer vandets passage.
  • opsamling af nedfaldne blade, hvis de hindrer afvandingen.
  • opsamling af grene, som blokerer for vandet.
  • opgravning af aflejret sand og slam, hvis det hindrer vandets frie løb.
  • Gennemgå vandløb og dræn to gange årligt.

Odsherred Kommune anbefaler, at du gennemgår vandløb og dræn i forsommeren og om efteråret.

Skal jeg søge dispensation?

Hvis vandløbet er omfattet af naturbeskyttelsesloven, og der i flere år ikke har været foretaget oprensning i vandløbet, må du kun foretage en oprensningen, hvis Odsherred Kommune har givet en dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Telefon

Du kan ikke ringe til os i Vandteamet, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.