En brønd hvor dækslet er skubbet til side

Vandløbsvedligeholdelse - private rørlagte vandløb

Ligger der et privat vandløb på din ejendom, er det dig, der har vedligeholdelsespligten med mindre der er truffet en anden afgørelse.

Ligger der et privat vandløb på din ejendom, er det dig, der har vedligeholdelsespligten med mindre der er truffet en anden afgørelse.

Det betyder, at det er dig, som bredejer, der skal udføre og betale for vedligeholdelsesarbejdet i de vandløb, der findes på ejendommen.

Vedligeholdelse af rørlagte vandløb og dræn omfatter:

  • Spuling 
  • Rodskæring
  • Udskiftning af defekte rør

 

Flytning af rørlægningen eller ændring af rørdimension kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Telefon

Du kan ikke ringe til os i Vandteamet, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.