En vanddråbe som plasker ned på en vandoverflade

Vandområdeplaner

En vandområdeplan beskriver den indsats, der skal til for at sikre et godt vandmiljø i et område.

En vandområdeplan beskriver den indsats, der skal til for at sikre et godt vandmiljø i et område.

Odsherred Kommune er omfattet af vandområdeplan 2.1. Kalundborg og 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord.

Det er staten, der udarbejder vandområdeplanerne

De nuværende vandområdeplaner gælder for perioden 2015-2021. I vandområdeplanen er der opstillet mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand.
Planen indeholder en beskrivelse af, hvilken indsats og hvilke virkemidler der kan bruges til at nå målet.

Vandområdeplaner

Telefon

Du kan ikke ringe til os i Vandteamet, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.