Privatinstitutioner i Odsherred Kommuner

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis dit barn skal gå i en privat daginstitution i Odsherred Kommune.

Plads i en privatinstitution

Ønsker du plads i en privatinstitution, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan hverken anvise pladser eller optage børn i privatinstitutioner. Når du skal udmelde barnet, skal du også udmelde direkte til den private daginstitution og følge deres udmeldelsesregler.

Tilskud