Takster i kr. pr. 1. januar 2024

Kommunal dagpleje

Dagplejeplads til børn i den kommunale dagpleje

3.494

Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner

Takst fra 0 år til og med den måned, barnet fylder 3 år

3.746

Takst fra måneden efter barnet er fyldt fra 3 år

2.372

SFO1 (skolefritidsordning 0.-3. klasse)

Morgenplads

382

Morgenplads inkl. skolefridage

573

Eftermiddagsplads

1.210

Heldagsplads

1.470

SFO2 (skolefritidsordning 4.-6. klasse)

SFO2/juniorklub

580

Morgenplads

382

Ovenstående takster opkræves pr. måned over 11 måneder, idet juli er betalingsfri.