Takster i kr. pr. 1. januar 2022

Kommunal dagpleje

Dagplejeplads til børn i den kommunale dagpleje

3.241

Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner

Børn under 3 år

3.327

Børn på 3 år og derover

2.097

SFO1 (skolefritidsordning 0.-3. klasse)

Børnehavebørn i FØR-SFO

2.097

Morgenplads

335

Morgenplads inkl. skolefridage

503

Eftermiddagsplads

1.060

Heldagsplads

1.290

SFO2 (skolefritidsordning 4.-6. klasse)

SFO2/juniorklub

508

Morgenplads

335

Ovenstående takster opkræves pr. måned over 11 måneder, idet juli er betalingsfri.