Takster i kr. pr. 1. januar 2023

Kommunal dagpleje

Dagplejeplads til børn i den kommunale dagpleje

3.283

Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner

Børn under 3 år

3.447

Børn på 3 år og derover

2.212

SFO1 (skolefritidsordning 0.-3. klasse)

Børnehavebørn i FØR-SFO

2.212

Morgenplads

339

Morgenplads inkl. skolefridage

509

Eftermiddagsplads

1.070

Heldagsplads

1.300

SFO2 (skolefritidsordning 4.-6. klasse)

SFO2/juniorklub

516

Morgenplads

339

Ovenstående takster opkræves pr. måned over 11 måneder, idet juli er betalingsfri.