Er du bekymret for et barn eller en ung

Hvis du får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der lever med vold eller en form for omsorgssvigt, så er du forpligtiget til at give kommunen besked.

Hvis du får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, der lever med vold eller en form for omsorgssvigt, så er du forpligtiget til at give kommunen besked.

Du kan sende din underretning til Odsherred Kommune direkte, også selv om du måske vil være anonym. Dette gøres via Borger.dk.

Underretningen vil herfra altid blive læst og vurderet indenfor 24 timer og der vil blive handlet hurtigt, hvis det vurderes nødvendigt.

Når kommunen modtager en underretning

Når vi modtager en underretning vil familien blive kontaktet hurtigst muligt. Herefter vil der i fællesskab blive aftalt hvad der videre skal ske.

Kommer underretningen fra en faglig samarbejdspartner vil der blive givet en tilbagemelding om det videre forløb.

Kommer underretningen fra almindelig borger bliver der handlet uden at borgeren får yderligere besked, idet de ikke er part i sagen (forældremyndighedshaver).

Dette indhold kommer fra borger.dk

Børn og unge i mistrivsel, underret her

Er du i tvivl om du skal underrette omkring et barn/ung

Telefon

Familieafdelingens administrative team

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail.