Mit Betalingsoverblik

Her kan du betale dine regninger til Odsherred Kommune med betalingskort eller MobilePay

Selvbetjeningsløsning "Mit betalingsoverblik"

Mit Betalingsoverblik giver dig en overblik over de regninger der kommer fra Odsherred Kommune. Du kan eksempelvis se oplysninger om, hvad du har betalt/skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du finder overblikket ved at klikke på linket ovenfor.

Via Mit Betalingsoverblik kan du desuden tilmelde en regning til Betalingsservice. Så bliver de fremover betalt til tiden, helt automatisk. Indtil dine regninger fremgår af din oversigt, skal du betale dem som du har gjort hidtil.

Bemærk - af systemmæssige årsager, kan din regning fremgå af oversigten i op til 14 dage efter sidste betalingsfrist, også selv om den er betalt via Betalingsservice.

Selvbetjeningsløsning "Mit betalingsoverblik"

Sådan modtager du din regning og dit indbetalingskort

Odsherred Kommune sender regninger og indbetalingskort via Digital Post, til din e-boks eller borger.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, så sender vi det med postvæsenet.

Er du tilmeldt Betalingsservice, så ser du regningerne på den oversigt, du modtager fra Betalingsservice. Er du tilmeldt MobilePay, kan du se regningerne i MobilePay appen og i Mit Betalingsoverblik.

Virksomheder og foreninger, som har et CVR-nummer, modtager regninger og indbetalingskort fra kommunen i deres digitale postkasse på virk.dk.

Brug MobilePay til dine faste betalinger

Her kan du se en video, der viser hvordan du tilknytter MobilePay til dine faste betalinger.

Har du fået en regning fra Odsherred Kommune

Har du fået en regning fra Odsherred Kommune, skal du som hovedregel betale på det fremsendte indbetalingskort. Alternativt kan du indbetale på Odsherred Kommunes konto i Nordea, som har registreringsnummer 2524 og kontonummer 4398472867. Husk venligst at påføre cpr. nummer eller tydelig navn og adresse og eventuelt oplyse, hvad beløbet vedrører. 

Du kan også tilmelde de fleste betalinger til betalingsservice. Dette kan ske via dit pengeinstitut, eller du kan gøre det selv på internettet. 

Betalingsaftale

Hvis du er kommet i en situation, hvor du har vanskeligt ved at betale dine regninger til kommunen, kan du henvende dig til Opkrævningen i Økonomi og Ejendomme, hvor du kan få råd og vejledning.

Sammen med dig vil vi forsøge at indgå en betalingsaftale, som er rimelig for både dig og kommunen. Som hovedregel er det muligt at indgå kortere eller længere betalingsaftaler på alle kommunale krav. Dog ydes der ikke henstand eller indgås betalingsaftaler på ejendomsskat.

Henvender du dig ikke selv til kommunen, når der er opstået en restance, kan du forvente at modtage en rykkerskrivelse med et pålagt rykkergebyr.

Tvangsinddrivelse

Har du en restance til kommunen, og har du ikke reageret på den fremsendte rykkerskrivelse, vil restancen uden yderligere varsel blive oversendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Her vil restancen blive søgt inddrevet ved lønindeholdelse, udlæg eller andre tvangsinddrivelsesmidler. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan kontaktes på 70 15 73 04. Det er dyrt at skylde kommunen penge. Se gebyrer her.