Folketinget har den 11. maj 2023 vedtaget en ny lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier.

Hvis du er i målgruppe for udbetaling af inflationshjælp, vil du automatisk modtage en udbetaling i slutningen af juni måned 2023, og anden rate i august 2023. Der kan højest ske udbetaling til op til 3 børn. Udbetalingen sker til den forældre, hvor barnet/børnene stod tilmeldt hos pr. den 31. januar 2023.

Du er i målgruppen for inflationshjælp, hvis du modtager en af følgende ydelser:

  • selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • overgangsydelse
  • uddannelseshjælp
  • kontanthjælp
  • ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb

Du skal derfor ikke selv søge om inflationshjælpen.

Hvis du ikke modtager en udbetaling i slutningen af juni måned 2023, og du mener du er berettiget, så anbefaler vi dig, at du først søger vejledning om du er i målgruppen. Læs mere om på borger.dk.

Hvis ikke du får svar på dine spørgsmål på borger.dk, er du velkommen til at booke en tid til opringning.