Handicapbil

Handicapkørsel

Er du kørestolsbruger eller svært bevægelseshæmmet kan du søge om handicapkørsel.

Du kan søge om handicapkørsel:

  • hvis du er svært bevægelseshæmmet og ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • hvis du bruger kørestol eller andet ganghjælpemiddel, der er bevilliget af kommunen

Ansøgning

Hvis du vil søge om handicapkørsel, skal du søge digitalt via borger.dk . Hvis du er fritaget for digital post, kan du ringe til os og få tilsendt et ansøgningsskema.

Vi træffes på 59 66 65 89 og har åbent mandag-torsdag kl. 9-10.

Du kan kontakte teamets medarbejdere på hjaelpemiddelteam@odsherred.dk.

Du kan sende sikker digital post ved at klikke her

Hvis kommunen bevilliger kørselsordningen, videresendes skemaet til Flextrafik hos Movia, som sender dig et velkomstbrev og yderligere information om kørselsordningen.