Bo- og Støttecenter

Odsherred Bo- og Støttecenter yder støtte til voksne med særlige behov efter servicelovens § 85. Det er fx dig, der i dagligdagen har behov for støtte og vejledning for at kunne fungere bedst muligt

Velkommen til Bo- og Støttecenter

Vi er et kommunalt servicetilbud der yder støtte og vejledning til voksne med særlige behov. Vi støtter dig til et så normalt liv som muligt - så du får størst mulig indflydelse på dit eget liv.

Bo- og Støttecenter er for voksne med særlige behov. Vi yder støtte og vejledning til voksne borgere, som har nedsat funktionsevne. Vores fornemste mål er at sikre, at du som borger får et så normalt liv som muligt – i forhold til din situation.

Vi har fire bofællesskaber der ligger i Nykøbing Sj, Højby, Vig og Hørve.

I Højby har vi også en café og et værested/Klub 42 samt en borgercafé. 

På disse sider har vi beskrevet vores tilbud. Sidder du alligevel med et spørgsmål eller to efter at have kigget her, må du endelig kontakte os. 

Hvordan møder vi dig?

Vores kerneværdi er at bidrage til at udvikle, styrke og bevare borgernes egne ressourcer og dermed støtte og motivere borgerne i at klare sig selv, med en så høj grad af selvhjulpenhed som muligt.

Det gør vi ved at yde personlig støtte og vejledning og hjælpe dig med at skabe overskuelighed i hverdagen. Vi møder dig, hvor du er i din livssituation og støtter dig i at bevare din værdighed. Vi støtter dig i at tage ansvar for dine beslutninger, og hjælpe dig til at kende dine rettigheder og forpligtelser. Vi er opmærksomme på din psykiske og fysiske tilstand og gennem dine styrkesider, støtter vi dig i din personlige udvikling

Vores ydelser

Vi er tro mod vores kerneydelser som er: At bidrage til at udvikle, styrke og bevare borgernes egne ressourcer og dermed støtte og motivere borgerne i at klare sig selv, med en så høj grad af selvhjulpenhed som muligt.

Omsorg

  • yde pædagogisk vejledning og støtte til dig
  • udvikler dine evner og kompetencer
  • skabe tryghed i din hverdag
  • opbygge tillid mellem os

Oplevelser

  • skabe fælles oplevelser med andre
  • skabe traditioner

Samvær

  • udvikle og værne om dit netværk med familie, venner og bekendte
  • fremme dine sociale relationer med ligestillede
  • medvirke til, at du gennem relationer i bolig, arbejde og fritid føler dig værdifuld og værdsat

Arbejde

Næsten alle vores beboere er beskæftiget i dagtimerne, enten på et beskyttet værksted, i beskyttede stillinger eller ved at deltage i undervisning.

Fritid

I fritiden har du mulighed for at deltage i sport og udflugter eller benytte dig af vores café og værested.

Vores tilbud

Odsherred Bo- og Støttecenter er et tilbud i henhold til Servicelovens § 85. Se yderligere information om lovgrundlag med mere på Tilbudsportalen:
Tilbudsportalen

Telefon

EAN: 5798 0075 21929

Fremmøde

Højby Hovedgade 42, 4573 Højby

Send digital post

Hvis du sender personlige eller fortrolige oplysninger, skal du bruge sikker post

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail